Byggnads Stockholm-Gotland

Gotland (12)

Medlemskrets Gotland
– för dig som bor på Gotland

Medlemsmöten 2020

28 januari
17 mars
23 september
24 november
26 januari 2021

Som medlem i Byggnads Stockholm–Gotland kommer du få uppgifter om tid och plats skickade till dig före varje möte.

Medlemskretsstyrelse 2020

Kent Lind, Ordförande
Mårten Lydahl, Sekreterare
Birgitta Larsson, Ordinarie ledamot 
Felix Jonsson, Ordinarie ledamot 
Jonas Ahlvin, Ordinarie ledamot
Kjell Lindström, Ordinarie ledamot

Marcus Johansson, Adjungerad

Gustav Engström, Suppleant
Göran Olsson, Suppleant 
Lars Vistrand, Suppleant 
Micael Vahlqvist, Suppleant
Robin Johansson, Suppleant
Tom Lundgren, Suppleant

Uppdaterad: