Byggnads Stockholm-Gotland

Nacka (08)

Medlemskrets Nacka
– för dig som bor i Nacka och Värmdö

Medlemsmöten 2020

28 januari
17 mars
23 september
24 november
26 januari 2021

Som medlem i Byggnads Stockholm–Gotland kommer du få uppgifter om tid och plats skickade till dig före varje möte.

Medlemskretsstyrelse 2020

Benny Lundberg, Ordförande
Björn Lekman, Sekreterare 
Stefan Ståhl, Ordinarie ledamot

Jens Hamedal, Adjungerad
Martin Erik Richardsson, Adjungerad 

 

Uppdaterad: