Nacka (08)

Medlemskrets Nacka
– för dig som bor i Nacka och Värmdö

Medlemsmöten 2022

15 mars
20 september
22 november
24 januari 2023

Som medlem i Byggnads Stockholm–Gotland kommer du få uppgifter om tid och plats skickade till dig före varje möte.

Kontakta kretsen


Medlemskretsstyrelse 2022


Ordförande

-

Sekreterare

Björn Lekman

Ordinarie ledamot

Benny Lundberg
Martin Richardsson
Charlie Alnemark         
Tobias Forsberg

Adjungerad

Charlie Alnemark - ordinarie
Martin Richardsson - ersättare

Valberedning

Björn Lekman
Benny Lundberg
Charlie Alnemark
Martin Richardsson             
Tobias Forsberg 

Uppdaterad: