PRO-Byggettan

Välkommen till PRO-Byggettan, en förening för Byggnads Stockholm-Gotlands (Byggettans) pensionerade medlemmar.  Läs om möten och aktiviteteter under medlemsinformation. 

PRO-Byggettans uppgifter

  • Aktivt medverka för att pensionerade medlemmar i Byggettan (Stockholm-Gotland) organiseras i en enhetlig organisation.
  • Som fristående intresseorganisation verka för en solidarisk samhällsutveckling som ger ekonomisk och social trygghet samt sunda och friska miljöer.
  • Främja pensionärernas och medlemmarnas omvårdnad, kulturella intressen och kunskapsbehov.
  • Bedriva studier, medlemsmöten och andra aktiviteter i syfte att stimulera till ökade kunskaper och egna aktiviteter.

Vi är anslutna till PRO:s riksorganisation och PRO Stockholms län. 

Pro.se

Bli medlem

Medlem i PRO-Byggettan kan den bli som är medlem i Byggnads Stockholm-Gotland och har någon form av pension samt dennes maka, make eller sammanboende.

Anställda eller fd anställda på Byggnads Stockholm-Gotland eller förbundet har också rätt, efter styrelsens prövning, att bli medlem.

Läs mer om hur du blir medlem 

För frågor om medlemskapet

Jan-Erik Jorderud, ekonomiansvarig
Telefon: 070-777 09 46
E-mail: jorderud2@gmail.com


Medlemsinformation

PRO Byggettans Sommarhälsning
Medlemsinbjudan 2022
Lyckad kampanj igen
Inbjudan medlemsmöte 24 augusti
Möteskalender 2022
Nyhetsbrev från PRO
Seniordagen 2022
Medlemsfolder för 2022
1 maj 2022

Seniorfest i Kungsträdgården 10 maj 2022
Årsmöte den 26 april 2022
Om verksamheten 2022
Artikel från tidningen Enerig & Miljö - vvs-brev som flaskpost
Medlemsfolder hösten 2021
Medlemsfolder för 2021


Medlemsmöten

Vi anordnar normalt sex medlemsmöten varje år som vanligtvis genomförs i ABF-huset på Sveavägen. Mötenas innehåll varierar i takt med samhällsutvecklingen samt pensionärernas situation socialt, ekonomiskt och kulturellt.

Mötena avslutas alltid med gemensamt kaffe med kaka som föreningen står för.


Studieprogram

Vi bedriver medlemsstudier i cirkelform. Populära och omtyckta är våra landskapscirklar där vi varje år läser om ett svenskt landskap. Cirklarna består av tvåtimmarsträffar och cirkeln avslutas med en resa till det landskap man läst om.

Mycket intressant att studera är vårt pensionssystem. Genom att läsa och diskutera vårt pensionssystem lär vi oss mycket om hur det fungerar.

En spännande cirkel är byggnader i Stockholm i vilken man även besöker de platser man läser om. En alltid aktuell cirkel är hur vi vill ha Sverige och EU i framtiden. Vi är ju oerhört påverkade av vad som bestäms i EU.

Friskvården får också sitt i en cirkel som vi kallar Förebyggande hälsovård. Den består av tre delar: Uppvärmning Qi Gong-Mental träning.

Alla våra cirklar, som är kostnadsfria, genomförs i samarbete med ABF som också ordnar cirklar i Data, Engelska och Släktforskning.

Mer information hittar du i vårt studieprogram som kommer ut två gånger per år.


Resor

Styrelsen anordnar gemensamma resor för medlemmarna. Resorna genomförs av resekommittén efter förslag från medlemmarna och är mycket uppskattade.

Utöver den traditionella julbordsresan är inriktningen på resorna att uppleva nya platser och upplevelser.

Vi vill också gärna ha kulturella inslag i våra resor och brukar därför ordna teaterresor både till våra grannländer och även inom vårt land.
Vi har ett gott samarbete med Viking Line när vi ordnar våra sjöresor. 

Uppdaterad: