Byggnads Stockholm-Gotland

Utbildningar för dig med fackligt förtroendeuppdrag

För MB-ledamöter, fackligt förtroendevalda (FFV), skyddsombud och lagbasar.

Alla med ett fackligt förtroendeuppdrag börjar sin utbildningsplan med att gå kursen Påfarten. 

Påfarten

Därefter har respektive uppdrag sin egen utbildningsplan. Har du ett fackligt förtroendeuppdrag behöver du inte anmäla dig till kurserna, utan vi kallar dig.

Kursutbud för dig som är eller vill bli:

Uppdaterad: