Motioner till LOs kongress 2024

Alla anslutna förbund i Landsorganisationen (LO) har motionsrätt till kongressen. En motion är ett förslag på en förändring du vill genomföra. Nu kan du vara med och påverka riktningen av framtidens arbete. Lämna in en motion till LOs kongress 2024.

Motioner ska vara insända senast den 18 september 2023 för att behandlas på medlemskretsmötet. De motioner medlemskretsen beslutar att bifalla ska vara hos Byggnads Stockholm-Gotland senast den 22 september 2023. Instruktionen nedan följer LOs utformningskrav av motioner. Följ den gärna för att vara säker på att allt som behöver finnas med är med.

1. Motionen ska behandla endast ett ämnesområde.

2. Ange förbund (Byggnads), region (Stockholm-Gotland) och den krets som du tillhör. Se vilken krets du tillhör här

3. Ange ditt namn och personnummer.

4. Ge motionen en rubrik.

5. Skriv en kortfattad motionstext.

6. Avsluta med att ange att-satser med motionens förändringsförslag.

Motionerna behandlas av Byggnads Stockholm-Gotlands regionfullmäktige den 30 november 2023. Motioner som inte inkommit i tid kommer ej att behandlas. 

Motioner

Förslag på motion till LO-kongressen

(Obligatorisk)

Läs om hur vi behandrar dina personuppgifter enligt GDPR: https://www.byggnads.se/om-oss/om-oss/dataskydd/

 

Uppdaterad: