Byggnads Stockholm-Gotland

Om oss

Byggnads Stockholm-Gotland är Byggnads region för dig som bor eller jobbar i Stockholmsområdet eller på Gotland. Vi har cirka 15 000 medlemmar.

Byggnads Stockholm-Gotland har kontor i Stockholm (Solna) och på Gotland. Vår region är indelad i nio medlemskretsar, vilken krets du tillhör styrs av var du bor.

Vår verksamhet styrs demokratiskt genom våra medlemskretsar, regionfullmäktige, och regionstyrelse. 

Vårt geografiska verksamhetsområde

Vårt verksamhetsområde består av:

  • Stockholm län (med undantag - se nedan)
  • Gnesta kommun (i Södermanlands län)
  • Gotlands län

Undantag i Stockholms län

  • Norrtälje kommun
  • Bro, Låssna, Västra Ryd, Håbo-Tibble och Håtuna församlingar i Upplands Bro kommun.
  • Hölö och Mörkö församlingar i Södertälje kommun

Medlemskretsar

Varje medlem tillhör en lokal krets. Till kretsmötena är alla medlemmar välkomna. Medlemskretsarna nominerar ledamöter till fullmäktige och här tas även motioner fram till Byggnads kongress.

Hitta din medlemskrets

Regionfullmäktige

Regionens högsta beslutande organ är regionfullmäktige. Här tas bland annat beslut om regionens medlemsavgift och vilka frågor Byggnads Stockholm-Gotland ska arbeta med. Ledamöterna i regionfullmäktige samlas till möte minst två gånger om året. Regionfullmäktige utser också Byggnads Stockholm-Gotlands styrelse.

Regionfullmäktige

Regionstyrelse

Styrelsen i region Byggnads Stockholm-Gotland väljs på regionfullmäktiges årsmöte. Styrelsen ansvarar tillsammans med personalen för regionens löpande verksamhet.

Byggnads Stockholm-Gotlands styrelse

Ordförande

Lars Holmström

Lars Holmström är ordförande i Byggnads Stockholm-Gotland.

Uppdaterad: