Byggnads Stockholm-Gotland

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Byggnads Stockholm-Gotlands högst beslutande organ.

Medlemskretsarna väljer vilka ledamöter som Regionfullmäktige ska bestå av. 

Möten 2018

  • 22 mars (Årsmöte)
  • 27 september
  • 6 december
  • 28 mars (2019)

I medlemskretsarna kan varje enskild medlem påverka val och beslut genom att medverka och uttrycka sin åsikt på medlemskretsmöten. Det kan till exempel vara att välja styrelse i regionen eller att besluta vilka förslag till förändringar, i kollektivavtal eller Byggnads stadgar.

Uppdaterad: