Byggnads Stockholm-Gotland

Byggsemester 2021

Här kan du läsa mer om när "byggsemestern" infaller i Stockholm och på Gotland under 2021. 

Byggsemster 

I Stockholms län och på Gotland förläggs 2021 års byggsemester under fyra veckor i en följd under perioden vecka 27-32 (2021.07.05-2021.08.15).

Generellt om semester

Semestern är enligt lag 25 semesterdagar. Resterande semesterledighet förläggs efter samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren som följer denna rekommendation, anses ha fullgjort sin primära förhandlingsskyldighet enl MBL § 11 angående semesterns förläggning.

Önskar arbetsgivaren avvika från rekommendationen, kvarstår däremot det primära förhandlingsskyldighet gentemot resp. lokalavdelning inom Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Ingen förhandling under sommarmånader

Parterna har kommit överens om att det ska ske ett avbrott i frister under sommarperioden. Detta innebär att förhandlingar genomförs inte från 19 juni – 15 augusti 2021 (gäller alla dagar).

 

Uppdaterad: