Byggnads Stockholm-Gotland

FFV Steg 2

Lagstiftning och praktisk tillämpning av uppdraget

Syfte och mål med utbildningen

Ge förtroendvalda kunskaper om vilka lagar och regler som gäller kring uppdraget. Genomgång av arbetsmiljölagar och avtal. Sammanfattning av de båda stegen.

Innehåll (ett urval)

  • Förtroendemannalagen
  • Anställningskydd (Las)
  • Arbetsmiljölagen
  • Byggnads mål och visioner
  • Reflektion kring utbildningen och uppdraget

Tidsomfång

2 heldagar (totalt 16 timmar). Kursen genomförs främst som internat (övernattning).

Målgrupp

FFV

Förkunskaper

Påfarten, Steg 1 FFV.

Ekonomi

Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Byggnads står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Plats och tid

Du behöver inte anmäla dig, vi kallar dig till kursen.

Hösten 2021
 1-2 december + 8-9 december - FFV grund steg 1+2 (år 1 för SO)

Uppdaterad: