Bild från regionfullmäktige

REGIONFULLMÄKTIGE. I lördags var det regionfullmäktige i Folkets hus i Göteborg.

Fotograf: Peter Gustafsson

Ombuden till kongressen röstades fram på regionfullmäktige

I lördags var det regionfullmäktige. Här är listan på alla ombud som fick förtroendet att representera väst på kongressen.

Även kongressmotioner, budgeten och mål- och handlingsplanen för 2018 spikades.

Publicerad:

Regionfullmäktige inleddes med att Tomas Emanuelsson valdes till ordförande och Anders Gustafsson till sekreterare.
Sedan presenterade valberedningens sammankallande, Carl-Otto Widhja, nomineringarna till avtalsråd och kongressledamöter.

Samtliga som nominerats valdes. (Se faktarutor).

DUBBELT VALD. Johan Andersson blev både utsedd till kongressombud och vald till ordförande i den regionala ungdomskommittén.

Fotograf: Peter Gustafsson

Mål- och handlingsplanen för 2018 presenterades av Tomas Emanuelsson och klubbades igenom.

Kassören Benny Augustsson gick igenom budgeten som också fastslogs.

Tomas Fernfelt berättade hur hösten varit för organiseringsprojektet. Inspirerande, lärorikt och givande för Byggnads och de sex projektanställda.

Sedan var det dags för kongressmotionerna. Denna gång hade samtliga 52 motioner skickats ut till Ledamöterna i förväg. Styrelsens förslag till fullmäktige var att tillstyrka 29 och avslå 23 motioner. Så blev det men med ett intressant undantag.

Ombudsmannen Patrik Johansson har skrivit en motion om avgiftsbefrielse för vuxenstuderande.

Styrelsens förslag var att motionen skulle avslås. Men Patrik argumenterade för att ett gratis medlemskap för vuxenstuderande kan vara skillnaden mellan att eleven går med i Byggnads eller inte.

Och Patrik Johansson fick med sig deltagarna. Motionen fick bifall och kommer med på kongressen.

Jack Rolka gick igenom läget för studierna och vi ser ett fortsatt sug efter våra kurser.

Avtalsansvariga Parham Pour Bayramian tog upp BI:s utspel om att skyddsombuden är för hårt knutna till facket. Ett makalöst feltänk enligt Parham och hela Byggnads.

När det gäller arbetsmarknadsläget ser vi ingen avmattning i region Väst. Men i Mälardalen har vissa företag flaggat för en viss nedgång inför 2018 och de kommande åren.

Kongressombud för år 2018 till 2022

Ordinarie
Sam Ekman
Göteborg
Rickard Andersson Göteborg
Emma Gustavsson Göteborg
Lorenzo Santamans Göteborg
Patrick Torneus Göteborg
Peter Norlander Göteborg
Ulf Nilsson Göteborg
Peter Wiklund Göteborg
Carl-Magnus Nilsson Halland
Michael Rosblad Sjuhärad
Micael Ljungdahl Sjuhärad
Mats Åkesson Skaraborg
Per Johansson Skaraborg
Robert Pettersson Skaraborg
Jörgen Frödelius Skaraborg
Johan Andersson Skaraborg
Niklas Holström Fyrbodal
Markus Johansson Fyrbodal
Börje Kvist Fyrbodal
Anders Schagerholm Fyrbodal

Suppleanter

Jörgen Elv Göteborg
Anders Gustafsson Göteborg
Mattias Lidén Fyrbodal
Mats Bergstrand Sjuhärad
Peter Andersson Fyrbodal
Fredrik Sandén Skaraborg
Sebastian Ritzén Skaraborg
Mikael Wester Göteborg
Jonas Nilsson Fyrbodal
Niklas Boring Sjuhärad
Christian Nilsson Göteborg
Olof Gustafsson Skaraborg
Hans Gunnarsson Fyrbodal
Anders Olsson Skaraborg
Martin Gustavsson Fyrbodal
Annelie Stigsson Sjuhärad
Klas Gustafsson Sjuhärad
Mats Odelsheim Göteborg
Marcus Johansson Halland

Uppdaterad: