Byggnads Väst

Tomas Emanuelsson och Hans Hoff.

Handslag med Halland

Fackligt-politiskt handslag i Halland:

Byggnads Väst och Socialdemokraterna i Halland är överens – målet är att kollektivavtal ska gälla vid alla offentliga upphandlingar.

Det tar Byggnads Väst ordförande, Tomas Emanuelsson, Hans Hoff, ordförande Hallands partidistrikt och Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionråd för Socialdemokraterna Halland i hand på.

Publicerad:

Halland växer och inte sedan Miljonprogrammet på 60-talet har det byggts så mycket bostäder runt om i våra kommuner.

Vi ser nu en framtid där den kommunala servicen kommer att investera i skolor och förskolor. Även regionalt ser vi att det kommer att bli stora investeringar i den offentliga verksamheten. Inte minst på sjukhusen i Halmstad och Varberg.

Tomas Emanuelsson och Lise-Lotte Bensköld Olsson.

Byggnads och Socialdemokraterna tror på konkurrens och ser att det under den fortsatta byggboomen behövs arbetskraft från andra länder, men vill att svenska och utländska företag konkurrerar genom kvalité, inte med låga löner.

– Lönedumpning och dålig arbetsmiljö innebär inte bara mänskligt lidande. Vårt välfärdssamhälle förlorar miljontals kronor i skatteintäkter som i stället hamnar i oseriösa fickor, säger Tomas Emanuelsson, ordförande Byggnads Väst.

– Vårt mål är att alla på arbetsmarknaden ska täckas av kollektivavtal, säger Hans Hoff, ordförande för Socialdemokraternas partidistrikt i Halland.

Ökat behov av kollektivavtal

Byggnads Väst har de senaste åren sett ett ökat behov av att se till att kollektivavtal gäller i alla offentliga upphandlingar. Samtidigt måste insynen bli bättre, inte bara mellan beställaren och huvudentreprenören.

Vi kräver rättvisa löner, trygga anställningar och en säker arbetsmiljö i alla led.

För att uppnå detta är Byggnads Väst och Socialdemokraterna i Halland överens om ett gemensamt handslag där partiet lovar att arbeta för att säkra den svenska modellen.

Vi har i Göteborg ett aktuellt exempel på att lägsta pris i princip alltid vinner offentliga upphandlingar. För Station Haga, som börjar byggas nu, låg det vinnande anbudet till Trafikverket på 2,3 miljarder kronor – en miljard lägre än nästa bud.

Annat än priset måste väga tungt

Byggnads och Socialdemokraternas ståndpunkt är att andra faktorer måste få väga lika tungt som prislappen.

Vi socialdemokrater i Region Halland har arbetat för detta länge. Ett exempel vi sett är ett utländskt bemanningsföretag, stationerats i Litauen, som användes tidigare på våra halländska sjukhus.

– Dom betalade inga sociala avgifter i Sverige och alldeles för låga löner, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson, socialdemokratiskt regionråd i Region Halland.

Ett av våra viktigaste krav är att arbetare ifrån andra länder får samma skydd och rättigheter som de inhemska.

– När de inte får det drabbar det inte bara den enskilde arbetaren. Även de företag som sköter sig och missar upphandlingar på grund av att konkurrensen sätts ur spel blir förlorare, säger Tomas Emanuelsson.

Byggnads och Socialdemokraterna är överens om att våra gemensamma skattemedel ska användas för att stärka den svenska modellen – inte för att sätta den ur spel.

TOAMS EMANUELSSON
Ordförande Byggnads Väst
010-601 14 05

HANS HOFF
Ordförande för Socialdemokraterna, Hallands partidistrikt
070-399 79 61

LISE-LOTT BENSKÖLD OLSSON
Regionråd Socialdemokraterna Halland
070-922 83 11

SOCIALDEMOKRATER SOM STÅR BAKOM HANDSLAGET:

Hans Hoff, ordförande för Socialdemokraterna Hallands partidistrikt

Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionråd Socialdemokraterna Halland

Jörgen Hellman, ordförande i Fyrbodals partidistrikt.

Anna Johansson, ordförande Göteborgs partidistrikt.

Patrik Karlsson, ordförande i Göteborgsområdets partidistrikt.

Patrik Björck, ordförande i Skaraborgs partidistrikt.

Ulf Olsson, ordförande i Södra Älvsborgs partidistrikt.

BYGGNADS VILL:

Att Socialdemokraterna arbetar för att kollektivavtal krävs vid alla offentliga upphandlingar.

Att den som gör upphandlingen ska ha möjlighet att följa upp och ställa krav på underentreprenörer i alla led.

Att upphandlingar som finansieras med våra gemensamma skattemedel ska bidra till ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

Att upphandlingar ska värna kvalité och trygghet för löntagare.

Att om en leverantör bryter mot de villkor som finns i kollektivavtalet, ska det vara möjligt att riva upphandlat avtal.

Att leverantörer med egen arbetskraft prioriteras. 

Att där det är möjligt kräva lärlingsplatser och praktikplatser för yrkesutbildningselever.

TIO NYA PUNKTER

Inför valet 2014 ställde 6F krav på 10 punkter för ordning och reda mot Socialdemokraterna. Fyra år senare har nio av tio punkter bockats av.

Bland annat har Lex Laval rivits upp, ett huvudentreprenörsansvar ska införas, reglerna kring F-skatt ses över.

Inför höstens val har Byggnads och övriga fackförbunds i 6F ställt tio nya krav.

RÖSTADES NED AV ALLIANSEN + SD
2016 försökte regeringen lagstifta om att kollektivavtalsliknande villkor skulle krävas vid offentliga upphandlingar. Näringslivet mobiliserade mot propositionen och efter att Sverigedemokraterna bytt fot röstades förslaget ned i riksdagen.

Uppdaterad: