Byggnads Väst

Seminarium om HBTQ-personers arbetsmiljö

Centrum för forskning om arbete och sysselsättning – Work and Employment Research Centre (WE) - bjuder in till seminarium om Hbtq-personers arbetsmiljö.

Publicerad:

Det finns mycket forskning kring arbetsmiljöfrågor i Sverige, men de studier som specifikt gäller hbtq-personers arbetsmiljö är fåtaliga. I år har det dock publicerats en sådan undersökning som handlar om anställda i Göteborgs stad. De två forskare vid Göteborgs universitet vilka har genomfört studien redovisar sina resultat på detta seminarium. Dessutom kommer ytterligare två forskare - en från universitetet i Helsingfors och en från Linköpings universitet - att presentera sin forskning inom området htbq-personers arbetsmiljö.

Tid: Tisdagen den 27 november, 13.15–16.20
Plats: SEB salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg.


Program
13.15–13.20 Välkomna!
13.20–14.30 Obetänksamt bemötande och kränkningar av hbtq-personer på arbetsplatsen
Sofia Björk, universitetslektor, Göteborgs universitet
Mattias Wahlström, docent, Göteborgs universitet
14.30 –15.00 Kaffe
15.00–15.40 Sexual and gender diversity in the work environment in Finland: special focus on non-heterosexual and trans youth
Jukka Lehtonen, Senior Researcher, University of Helsinki
15.40–16.20 Garderoben i vården - om heteronormativ kommunikation i arbets-/studentmiljö
Gerd Röndahl, docent, Linköpings universitet

Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig till alla intresserade. Vidarebefordra gärna denna inbjudan till andra som du tror kan vara intresserade.
Vänligen anmäl dig senast den 22 november via anmälningslänken nedan.
Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta: bengt.furaker@socav.gu.se

ANMÄL DIG HÄR

Uppdaterad: