Byggnads Väst

ORDFÖRINGAR. Tomas Emanuelsson och Magnus Cato ordförande i Väst respektive Öst.

Fotograf: Peter Gustafsson

Region Öst växer snabbast

När det gäller målen att bli fler medlemmar kommer troligtvis Byggnads Öst att nå sitt mål för 2018.

Här får regionens ordförande Magnus Cato berätta vad de gör för att lyckas.

Publicerad:

Det är tisdagen den 6 november. Solen går upp i öst och Magnus Cato går in i Puma och kollar den aktuella statistiken. Region Öst har 208 fler medlemmar jämfört med årsskiftet. Målet är 215 fler under 2018 och det lär de klara.

– Jag kan inte säga exakt vad det beror på utan jag tror att det är många bäckar små som gör att vi växer, säger Magnus.

Det första han kommer att tänka på är den lokala ungdomsgruppen.

– Den fungerar väldigt bra hos oss. Vi har en ordförande som gör ett fantastiskt jobb. Ungdomsgruppen sköter dessutom vår skolinformation på ett bra sätt.

Pratar mycket om att organisera

På alla utbildningar som Öst håller i pratar de om vikten av att organisera

– Vi vill ha en organisation där medlem värvar medlem.
Självklart arbetar även de anställda ombudsmännen med att organisera.

– Men vi är på en arbetsplats under en kort tid. En medlem som går där varje dag har lättare att bearbeta sina arbetskamrater hela tiden. Det tror jag är betydligt mer framgångsrikt.

Öst har i många år kört uppsökeri som LO tidigare genomförde.

– Vecka 6 och 37 är alla ombudsmän ute och syftet är att åka till arbetsplatser som vi normalt inte besöker. Då rekryterar vi nya medlemmar och slår dessutom ett slag för våra studier.

På den punkten har förbundet ett mål att två procent av medlemmarna ska gå en utbildning varje år. Ett mål som Byggnads Öst klarat sex år i rad.

Spånar idéer med alla inblandade

Vidare har Öst varje år strategidagar där de samlar personal, styrelse, representanter för kretsarna och ungdomsgruppen och sätter sig och spånar idéer.

– Då diskuterar vi vilken verksamhet vi ska ha för att kunna nå våra mål. Där brukar det komma fram många bra förslag på aktiviteter.
Öst satsar också på att stärka sina förtroendevalda på MB- och skyddsombudsträffar.

– Det är viktigt att våra förtroendevalda känner sig trygga och förstår att vi behöver medlemmar för att kunna behålla styrkan i våra kollektivavtal.

Administratörerna har också en viktig roll när det gäller medlemmarna.

– De bevakar hela tiden de som söker medlemskap via webben och återkopplar direkt så att ingen ligger och skvalpar i systemet, säger Magnus Cato.

Organiserar rumäner

När det gäller utländsk arbetskraft har Byggnads Öst jobbat hårt med Botrygg som rekryterar arbetskraft från Rumänien och sedan anställer i sitt svenska bolag.

– Vi har träffar med de anställda och de kommer på våra kretsmöten, säger Magnus Cato.

En liknande satsning görs mot bemanningsföretag.

Om vi backar till bildandet av regioner 2012 har Öst vuxit med cirka 400 medlemmar.

– När antalet ökar försöker vi dra nytta av det. Självklart blir det lättare att värva nya medlemmar när man växer. Alla medlemmar vill ju vara med i ett vinnande lag.

PETER GUSTAFSSON

Uppdaterad: