Byggnads Väst

Anders Karlsson på en skyddsrond hos DMJ Bygg som är entreprenör åt Wallenstam vid Mölndalsvägen.

Fotograf: Peter Gustafsson

"Det saknas kunskaper och respekt för farligheterna"

Regionala skyddsombudet Anders Karlsson ser okunskap som det största problemet när det gäller damm och kvartsdamm.

– Generellt saknas det kunskaper och respekt för farligheterna. Det finns stora kunskapsbrister, säger han.

Publicerad:

I dag är det Skyddsombudens dag. Det firade Byggands Väst med att göra extra många skyddsronder. Inte minst för att se hur företagen förebygger risker med damm och kvartsdamm som är årets tema.

Anders Karlsson är ombudsman hos Byggnads Väst och var en av många som åkte runt på arbetsplasterna i dag. Han har varit skyddsombud i många år och ser hälsofarorna med det skadliga dammet som ett kunskaps- och informationsproblem.

– Vi har ju känt till farorna med damm länge och de är desamma. Men det kommer in många nya individer i branschen som inte har samma kunskap, säger Anders Karlsson.

Frågan är om det blivit sämre

Han tycker sig också se en försämring.

– När vi hade en stenindustri i Sverige kom ju det här med stendammslunga fram och nådde hela vägen från läkare till arbetarna. Samma sak såg vi med asbets. Nu är det många som säger att "asbets förbjöds ju på 80-talet. Är det ett bekymmer?", säger Anders Karlsson.

Många som arbetar i de dammigaste miljöerna kommer från andra länder.

– Vi måste titta på hela kedjan och fråga oss vem som har ansvaret. Enligt lag finns det ett ansvar att informera de anställda om riskerna. Vi ser ju individer som får tillslängt sig en pappersmask mot damm, men ingen informerar dem om vad som kan hända om de inte skyddar sig ordentligt.

Hur ska vi få ut den informationen?

– Ja. Vi på Byggnads kan ju göra det vi kan. Men det finns de som avfärdar facket och säger att "de är en intresseförening. Klart att de vill bråka. Prata inte med facket".

Organisationerna slimmas

Byggnads ser också en risk i att våra skyddsombud ute på företagen får det svårare att hitta den tid som behövs för att fullgöra sitt uppdrag.

Många organisationer slimmas och det blir kännbart för kollegorna när skyddsombudet lämnar sina arbetsuppgifter i produktionen.

Byggnads uppmanar arbetsgivare, politiker och samhället är att säkerställa att alla arbetsplatser ger förutsättningar för skyddsombuden att verka i sina uppdrag.

En bra arbetsmiljö behövs för de anställda, deras familjer och hela samhället!

Uppdaterad: