Byggnads Väst

Byggnads kritiskt till uppgörelsen

Vänsterpartiets sa alltså nej till att släppa fram Stefan Löfven som statsminister.

Men Byggnads kritik mot uppgörelsen mellan Socialdemokraterna Centern, Liberalerna och Miljöpartiet står kvar.

Publicerad:

I dag vid lunchtid kom beskedet från Jonas Sjöstedt. Vi får ingen ny mittenregering med Stefan Löfven som statsminister och L, C och MP som stöd.

I grunden har partierna en uppgörelse på 73 punkter där Liberalerna och Centern fått igenom en rad krav.

Oavsett vad som händer framöver kommer fackföreningen Byggnads inte att sitta still i båten när politiker lägger sig i parternas ansvar och hotar den svenska modellen och arbetarnas rättigheter.

Inte minst hotar snabba försämringar när det gäller arbetsrätten och A-kassan och det är arbetarna som blir de stora förlorarna.

Byggnads Västs ordförande Tomas Emanuelsson.

Fotograf: Peter Gustafsson

– Uppgörelsen är ett slag i ansiktet på Sveriges löntagare och fackföreningsrörelsen. Förslagen om arbetsrätten visar att det saknas respekt för den svenska kollektivavtalsmodellen och att maktbalansen på arbetsmarknaden riskerar att förskjutas drastiskt till arbetarnas nackdel, säger Byggnads Västs ordförande, Tomas Emanuelsson.

Byggnads står upp för våra medlemmar

Byggnads reagerar kraftigt när Socialdemokraterna glider åt höger och förhandlar bort punkt efter punkt enligt Centerns och Liberalernas önskemål. Vi kommer att försvara våra medlemmars intressen med all vår kraft.

– Om uppgörelsen blir verklighet innebär det att Sverige får en politik som leder till försämrad arbetsrätt och ökade samhällsklyftor. Det är en klen tröst för Sveriges byggnadsarbetare att politiken blir ännu värre om Moderaterna får regeringsmakten, säger Tomas Emanuelsson.

De fyra partierna har gjort en överenskommelse som innehåller 73 punkter. Bland annat ska lagen om anställningsskydd (LAS) ändras så att det blir möjligt att göra flera nya undantag från turordningsreglerna. Om en S-ledd mittenregering blir verklighet införs de förändringarna 2021.

– Försämringen i A-kassan är det som oroas oss mest, säger Tomas Emanuelsson.

Risk för 50 procents högre hyra

En annan förändring som sticker ut är att RUT-avdraget ska breddas till fler tjänster.

– Det kan bli en tredubbling av RUT-avdraget och vi ser det som ett  slöseri med skattepengar. Vi vet att det är ett avdrag som i princip enbart utnyttjas av de som redan har en stor inkomst, säger Tomas Emanuelsson.

Vidare tas värnskatten bort från den 1 januari 2020. Det ska även införas fri hyressättning vid nybyggnation.

– Det och marknadsanpassade hyror riskerar att slå hårt mot alla byggnadsarbetare. Hyreshöjningar på upp till 50 procent kan göra att många inte kan bo kvar i sina hem.

Uppdaterad: