Byggnads Väst

Ett solidariskt lönesystem att vara rädd om

Hej medlemmar!

Nu börjar sommaren och då även semesterperioderna.

Jag vill önska er alla en bra och härlig sommar och semester.
Jag kan dock inte låta bli att påminna om att vi strax efter årsskiftet står inför en ny avtalsrörelse.

Till denna vill jag ytterligare en gång uppmana er att vara aktiva i era kretsar med att skriva motioner.

Publicerad:

Vilken del av avtalet som du arbetar under är viktigast för dig? Skriv en motion för att visa oss som ska arbeta med förhandlingarna att detta är viktigt.

Här kommer en fundering jag har: Vi kan med stolthet sträcka på oss och säga att vi har ett solidariskt lönesystem i Byggnads största kollektivavtal. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter för byggnadsarbetare och bygg- entreprenörer i vårt land.

Det systemet har gjort att vi är en av de yrkesgrupper som tjänar mest inom hela LO-kollektivet.

Det är ett system som bygger på att alla på ett företags arbetsplats fördelar lönen lika mellan sig. Ett system som bygger på att alla hjälps åt och att vi lär av varandra, vilket gör att kunskap förvärvas mellan generationer och att vi skapar en känsla och ett ansvar för det som byggs.

Det skapar arbetsplatser som genomsyras av en vilja att delta i produktionen för att på så sätt få lite mer i lönekuvertet.

Varför minskar ackordet?

Tyvärr minskar användandet av detta solidariska lönesystem på våra arbetsplatser. 

Varför? Kan en vän av ordning fundera över.

En del säger att det är på grund av att en solidarisk fördelning av lönen är ett förlegat system som tillhör det förflutna.

I dag väljer byggarna att ha många entreprenörer på en arbetsplats. Det gör att en lön som bygger på produktion är svår att få att fungera.

En del säger att det beror på att arbetsgivarna tycker att de som säljer sin kunskap och kropp på byggarbetsplatserna tjänar för mycket.

Jag har svårt att se att det finns en plan från företagen att få ner lönerna på grund av ideologiska skäl. Men jag kan ha fel.

Det slarvas för mycket

Det som förundrar mig mest är dock beställarnas totala ointresse av att de av hus, bostäder och byggnader som beställs håller en bra och god kvalité.

Vi kan se exempel på exempel där det slarvas på arbetsplatser. Som beställare går ju det att rycka lite på axlarna och säga det är kostnader som entreprenören får stå för.

Senaste exemplet jag själv har bevittnat är en produktion av bostäder i Frölunda i Göteborg. Där har ett av värdens största byggföretag svårt att få arbetet att flyta på.

Min uppfattning är att det är för dålig ledning av projektet och för många entreprenörer på plats för att kunna skydda dem som arbetar på platsen.

Ska påpekas att företaget inte hade några egna byggnadsarbetare på platsen vid det tillfälle jag var där.

Ha nu en härlig sommar!


Tomas Emanuelsson
Ordförande Byggnads Väst

Uppdaterad: