Byggnads Väst

Mikael Holmqvist höll i utbildningen tillsammans med Anders Karlsson.

Fotograf: Peter Gustafsson

Skyddsombud på utbildning

När byggbranschen förändras ställer det högre krav på skyddsombuden.

Därför känns det extra bra att vi haft ett 20-tal skyddsombud inne på utbildning i Byggnads egen regi.

Publicerad:

I måndags och tisdags har Byggnads Väst haft en grupp skyddsombud inne två dagar på utbildning i våra lokaler i Folkets hus. De var även inne två dagar förra året inom den delen av skyddsombudens utbildningspaket som vi själva arrangerar.

– Vi fick många bra diskussioner, sa Byggnads Västs ombudsman Mikael Holmqvist.

Han och kollegan Anders Karlsson höll i utbildningsdagarna och de gick igenom en rad saker som försäkringar och att över hälften av alla arbetsskador beror på dålig ergonomi och repetitivt.

Ett exempel som kom upp var när en arkitekt ritat in en stor skiva som ska monteras men inte funderat på hur arbetet ska genomföras.

– Om arkitekten inte varit ute på arbetsplatsen och sett vad det innebär gäller det för er att påpeka detta för Bas P. Om Bas P eller arkitekten inte sett arbetsplatsen gäller det ju att de tar hjälp av er skyddsombud eller någon annan som vet vad som fungerar bäst", sa Mikael Holmqvist.

Tvingas arbeta i dåliga positioner

Ett del av problemet beror på att många byggnadsarbetare är duktiga på att lösa allt men att de då tvingas att jobba med dålig ergonomi i monotona arbetsmoment som snabbt ger förslitningsskador.

"Ibland kan man tappa engagemanget när samma problem dyker upp gång på gång och det inte blir bättre utan sämre", sa ett av skyddsombuden.

Sedan finns det tillfällen när arbetsgivaren skapat bra villkor genom att ta fram bra hjälpmedel, men där byggnadsarbetare väljer att inte använda dem.

"Jag såg ett gäng som struntade i en maskin när de monterade fönster, de kanske tjänade en dag på ett par veckor, men ett par av dem blev hemma med ryggskott efteråt", berättade en av deltagarna.

"Ibland handlar det bara om hur dumma i huvudet vissa människor är."

Blev utfryst när han sa till

Det kan också vara så att arbetsgivaren har en maskin men ser att jobbet går snabbare utan och stressar på personalen.

"Ibland är det tufft att stå upp för arbetsmiljön."

En anställd som stod på sig när det gällde arbetsmiljön blev nyligen utfryst av kollegorna som tyckte att han överdrev.

Många av deltagarna hade aktuella exempel på saker som kan förbättras.

Fotograf: Peter Gustafsson

Fler av skyddsombuden har sett en försämring i branschen när det gäller just detta. I takt med att underentreprenörerna blir fler och många små företag saknar skyddsombud och medlemmar i Byggnads ökar slarvet och risken för allvarliga olyckor eller skador från vibrationer och damm.

– Det gäller att vi håller ihop och vågar stå upp för arbetsmiljön tillsammans, sa Mikael Holmqvist.

 Emil och Josef känner sig uppskatatde som skyddsombud

Uppdaterad: