Byggnads Väst

SAMORDNAR. Ali Isa från Galaxen hjälper till att matcha arbetssökande och företag.

Fotograf: Peter Gustafsson

Mångfald ska lösa bristen på arbetskraft

Företag med brist på byggnadsarbetare, se hit! En lösning är att anställa fler kvinnor och nyanlända?

Och nu finns det nya vägar in i byggbranschen med bra hjälp för både företag och individer, inte minst ekonomiskt.

Publicerad:

Inom fem år går drygt 50 000 personer inom byggbranschen i pension. För att förebygga en ökande brist på utbildad arbetskraft har Byggnads, Seko, Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna enats om att samarbeta. Parterna har därför skrivit avtal om yrkesintroduktionsanställning och yrkesorienteringspraktik.

– Vi har en akut fråga inom byggbranschen och det är bristen på medarbetare. Därför måste vi bli en mer attraktiv och inkluderande bransch, sa Ann-Sofie Lind från Byn i Göteborg.

Hon var moderator på en halvdag med seminarier och workshops med fokus på just mångfald.

Ali Isa från Galaxen Bygg och Hans Arvidsson från Sverige byggindustrier informerade om yrkesintroduktionsanställning och yrkesorienteringspraktik.

– Gemensam för båda formerna är att nyanlända och kvinnor kan hitta en väg in i byggbranschen och få ett jobb och då skulle vi öka mångfalden, sa Ali Isa som är matchningskoordinator.

Företag missar chansen

Många företag känner inte till möjligheten att få bidrag och slippa arbetsgivaravgift under ett inledande skede. Dessutom ingår coachning av de arbetssökande. Ali Isa har erfarenhet från Arbetsförmedlingen ochi  nära samarbete med AF och företag ser han till att placera ut rätt personer till rätt företag. Sedan följer han upp både individ och företag under anställningen.

Det finns även ett utbildningspaket som bekostas av BYN.

Satsningen kom igång under 2018 och just nu har Galaxen i Göteborg tre personer ute på praktik.

– Än så länge är det nytt. Det handlar om att få ett inflöde. Nästa år har vi 50–60 personer på väg ut. Det handlar om att hitta rätt personer, säger Ali Isa.

Företag som är intresserade av detta kan kontakta honom på Galaxen.

Det går trögt med mångfalden

Under dagen föreläste även Paula Lejonkula från Praktikum om hur det faktiskt ser ut med mångfalden i byggbranschen (det går trögt) och varför det är bra med mångfald i ett företag.

Flera undersökningar visar nämligen att lönsamheten är högre i företag som satsar på detta. De företagen blir också attraktivare som arbetsgivare.

Nima Bador från Mitt Liv pratade om vilka problem som kan uppstå när ett företag anställt till exempel fler nyanlända och hur det går att lösa, inte minst bättre medvetenhet hos chefer och arbetsledare.

Läs mer om Nubyggarna. Det är ett projekt som Byggnads driver tillsammans med Galaxen, Byn, Seko, Maskinentreprenörerna och Sveriges byggindustrier.

PETER GUSTAFSSON

 

MÅNGFALD I FOKUS

Kontakt: Ali Isa, matchningskoordinator på Galaxen.
Telefon: 031-774 15 34

Yrkesintroduktionsanställning
Anställningen är den inledande delen av en traditionell lärlingsanställning. Anställningen fortsätter som en ordinarie lärlingsanställning när yrkesintroduktionsanställningstiden är slut. Meningen är att lärlingen ska slutföra sin yrkesutbildning och få yrkesbevis.
Under yrkesintroduktionsanställningen får lärlingen lön parallellt med utbildning hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren får arbetsgivaravgifter och sociala avgifter subventionerade via Arbetsförmedlingen samt daglig ersättning för att handleda. Arbetsgivaren kan även kostnadsfritt beställa en distansutbildning om lärlingen tillhör den del av målgruppen som har etableringsstöd.

Yrkesorienteringspraktik
Syftet är att ge en djupare inblick i de olika yrken som finns inom bygg och anläggning innan en eventuell utbildning inleds. Praktiken är tre, sex eller tolv månader lång och handlar i huvudsak om att gå bredvid. Yrkespraktikanten har en handledare och är anställd med samma lön som gymnasieelever på byggprogrammet får på sin feriepraktik efter årskurs 1. Praktiken är ett komplement till praktikinsatser som genomförs via Arbetsförmedlingen eller andra utbildningar.

Uppdaterad: