Byggnads Väst

NY MED NYA IDÉER. Pablo Vergara har börjat som ombudsman på Byggnads Väst och ska jobba med att organisera medlemmar på de stora byggprojekten.

Fotograf: Peter Gustafsson

Pablo är redo att börja organizera

Pablo Vergara laddar upp för att börja sitt arbete med att organisera medlemmar på de stora byggprojekten i Göteborgsområdet.

– Det är en stor utmaning, men jag har mycket energi och ser fram emot att testa alla metoder, säger Pablo.

Publicerad:

Pablo kommer senast från sju år på Transport och deras Göteborgskontor där han arbetat med att organisera medlemmar enligt Organizermodellen.

Innan dess hade Pablo byggt upp sitt fackliga intresse hos DHL som var en underleverantör till Saab i Trollhättan.

– Det var ett internationellt företag så det var viktigt att ha en stark lokal fackklubb, berättar han.

Pablo blev så småningom ordförande i den lokala klubben och förbundet fick upp ögonen för honom. 

Kanske inte så konstigt med tanke på att han beskrivits som en person med "lika mycket energi som en kärnreaktor".

När Transport 2011 inledde sin satsning på ett organizerprojekt handplockades Pablo till det arbetet. Modellen riktar in sig på att värva nya medlemmar till fackförbunden och dessutom göra dem mer aktiva.

– Jag utgick i första hand från kontoren i Göteborg och Borås och åkte runt på arbetsplatser. Jag hade fria händer så länge jag följde metoden.Vi värvade många medlemmar och de första åren var jag med och byggde upp flera lokala klubbar som drev frågorna på arbetsplatserna, säger Pablo.

Fick tips om Byggnads

Efter några års intensivt arbete på Transport fick Pablo tips om att söka tjänsten på Byggnads Väst. Han bestämde sig när han såg en film med vår ordförande Johan Lindholm.

– Det var en fredagsvideo och han pratade mycket om hur viktigt det är att vi är ute och lyssnar på våra medlemmar och besöker arbetsplatserna. Jag tror mycket på att vara på plats på företagen, säger Pablo.

Med sina erfarenheter från Transport är tanken att han tillsammans med Conny Jervhäll ska göra ett liknande jobb hos Byggnads Väst.

– Jag vill få till ett samtal på raster, luncher eller till och med efter jobbet. Själva idén är att få personen att berätta vilka frågor han eller hon brinner för på sin arbetsplats, vad är det de vill förändra, vad är det största problemet? Det gäller att få dem att förstå att det ligger i deras händer att tillsammans förändra sin arbetsplats.

Målet är att medlemmarna ska arbeta självständigt i den lokala klubben. Men Pablo har sett att det i början leder till mer jobb för ombudsmännen på fackförbundet.

– Till och med mycket mer.

En annan grundidé med Organizermodellen är att hitta den informella ledaren på en arbetsplats och via den personen få med övriga.

– Det kan vara att de börjar jobba på ett korrekt sätt. På Transport handlade det om att hålla hastighetsbegränsningar, att chaufförer ska ta de raster de har rätt till, att de som jobbar på terminaler inte ska lyfta för tungt och lyfta fel.

Detta kan ibland göra Organizermodellen mer kontroversiell än mer traditionellt fackligt arbete. Att bygga upp en ny organisation med en ny ledare kan skapa krockar på de ställen där det redan finns ett fackligt arbete.

– Om Byggnads Väst vill att jag arbetar så kommer jag att arbeta så. Men självklart måste allt bygga på demokrati. Vi måste ha med oss de anställda på ett företag, det är de som ska driva frågorna.
Om det blir stora förändringar på en arbetsplats och saker inte fungerat korrekt kan det leda till stopp i produktionen om de anställda börjar säga ifrån.

Riktar in sig på de stora byggprojekten

När det gäller Västlänken och andra stora byggprojekt, som är Pablos och Connys huvuduppgift, vet vi att det handlar om många arbetare från andra länder.

– De är ju här för att vi har brist på hantverkare, inte för att de är billigare. Då kanske de förstår att det är viktigt att de jobbar med rätt metoder. Det är vårt jobb att stoppa dem om de inte gör det. Det blir inte enkelt men någon måste göra det, säger Pablo.

– Vi ska vara väldigt stolta över att vi vill en massa bra saker. Vi ska få dem att gå med i Byggnads och slåss för sin arbetsmiljö. Om de är medlemmar i ett fackförbund i sitt hemland ska vi hålla kontakten med deras fackförening där.

Han ser flera likheter mellan transportsektorn och byggbranschen varav en är de många oseriösa företagen.

– Den största frågan för oss fackföreningar är att vara relevanta för våra medlemmar. Lyckas vi med det får det effekt i många nya medlemmar och att de stannar kvar.

PETER GUSTAFSSON

PABLO VERGARA

Bor: Trollhättan.
Familj: Fru och två söner, sju och tio år gamla.
Fritid: Cyklar mountainbike och tränar barnen i samma sport.
Aktuell: Nyanställd på Byggnads för att tillsammans med Conny Jervhäll jobba med Organizermodellen på de stora arbetsplatserna i Göteborgsområdet.

ORGANIZERMODELLEN

"Organizermodellen" för fackligt arbete startade i USA på 1980-talet. Den kom till Storbritannien på 1990-talet och senare, på 2000-talet, också till länder som Danmark och Tyskland.
Modellen importerades till Sverige av Transport som influerats av systerfacket SEIU i USA. Kommunal har också jobbat enligt modellen.
I stora drag går den ut på att lägga fokus på att värva nya medlemmar och göra dem aktiva i fackföreningen.
Arbetet ska ske och styras lokalt på företagen, inte från ombudsmän på en avdelning eller förbundskontor.
Det ska finns en tydlig konfliktlinje mot arbetsgivaren.
Detta skiljer sig ganska mycket från den "servicemodell" Byggnads och många andra fackförbund i huvudsak arbetar efter i dag där vi bygger upp ett samarbete med arbetsgivarna för att nå inflytande genom medbestämmande.
Tanken hos Byggnads Väst är att använda båda metoderna samtidigt. Erfarenhet från Danmark säger också att Organizermodellen är svårare att föra in rakt av i länder med stark fackföreningstradition.

Uppdaterad: