Byggnads Väst
Fäste som lossnat. Kolla alltid hur det ser ut och lossa inte fästen.

Fäste som lossnat. Kolla alltid hur det ser ut och lossa inte fästen.

Fotograf: Peter Gustafsson

Mycket slarv med byggnadsställningar

Halva Arbetsmiljöveckan har gått och Byggnads Väst har gjort hälften av de 200 skyddsronder på byggnadsställningar som vi siktar på att hinna med.

Vi har hittat en hel del fel och slarv. Kom ihåg att det ofta är flera små slarvfel som leder till en allvarlig olycka.

Publicerad:

På det stora hela känns många ställningar stabila, men vi har hittat en hel del slarv som måste åtgärdas.

Byggnads Västs regionala skyddsombud, Mikael Holmkvist, fyller i ett protokoll under en skyddsrond. Sedan samlar Byggnads in alla protokoll centralt och sammanställer resultatet av cirka 1 000 skyddsronder som görs under Arbetsmiljöveckan.

På ett par timmar i Göteborg i dag hann det regionala skyddsombudet Mikael Holmqvist med tre byggarbetsplatser och lika många ställningar.
Det var anmärkningar på alla tre.

Saker som att en stege saknades till första våningen, personal som inte hade med sig sitt utbildningsbevis, fästen som lossnat från väggen, att beställaren inte vet om ställningsbyggaren har provdragit fästena, för långt avstånd mellan vägg och ställning och stökigt på bomlagen.

Varje enskild sak kanske inte låter så farlig, men det är summan av en rad småfel som många gånger leder till en allvarlig olycka.

Fråga efter ett protokoll

Innan du börjar jobba på en ställning ska du kolla så att det finns ett protokoll och där ska tio procent av fästen vara provdragna.

Det ska också göras dagliga inspektioner av ställningen.

Här saknades en stege till första våningen.

Och tänkt på att det inte räcker med en grön skylt. När din platsledning har skrivit på och godkänt, ja kolla då med den personen om den verkligen gjort en ordentlig besiktning av ställningen innan de hängt upp den gröna skylten.

När beställaren (ofta din platschef) har skrivit under har den tagit över ansvaret för ställningen.

Uppdaterad: