Byggnads Väst
Ställning

Fotograf: Peter Gustafsson

Lossa inte fästen på ställningar

När det gäller ställningar och att lossa fästen.

Du som arbetar på ställning ska aldrig lossa ett fäste på egen hand.

Du måste kontakta din platsledning innan det görs.

Publicerad:

Det har påpekats att vi varit otydliga med vilka regler som gäller när någon behöver lossa ett fäste på en byggnadsställning.

Om du som byggnadsarbetare vill lossa ett fäste har vi sagt att du ska säga till platsledningen innan du lossar något. Sedan ska den ansvarige kontakta ställningsbyggaren.

Här är de regler som gäller vid en sådan situation:

1. På en besiktad och överlämnad ställning får inga ändringar göras på egen hand, varken av arbetarna eller platsledningen. Inga förankringar får tas bort, inga räcken får lossas, inga grävningar får göras nära ställningen.

2. Om någon upptäcker att en förankring eller ett räcke sitter i vägen eller stör arbetet ska hen kontakta sin arbetsledning.

3. Arbetsledningen kontaktar ställningsfirman och man kommer överens om hur ändringen ska göras.

4. Normalt skickar ställningsfirman ut någon som gör ändringen. Denne ska ha rätt kompetens för arbetet. Finns någon med rätt utbildning på stället kan denne delegeras att göra ändringen.

5. Ställningsfirman måste ha godkänt varje ändring för att säkert kunna demontera ställningen.
Det hjälper inte att lokal platsledning informerats om att förankringar tagits bort om inte ställningsfirman och killarna som river vet om denna förändring?

6. Ingen gör ändringar på egen hand. Man framför önskemål om ändringar, inte meddelanden om att man redan gjort det.

Uppdaterad: