Frågor och svar om Corona

Byggnads har svarat på några av de vanligaste frågorna kring Corona-viruset och vad som gäller i olika situationer som uppstått eller kan uppstå framöver.

Publicerad:

Om jag blir sjuk och hemma mer än en vecka men inte får tid hos läkare för att kunna få sjukintyg efter 7 dagar?

Kravet på sjukintyg från 7 sjukdagen är tillfälligt upphävt, istället gäller att sjukintyg behövs om du är sjuk mer än 14 dagar.

Vad innebär det att karensdagen är slopad?

Exakt hur det kommer att gå till för att få ersättning för karensdagen vet vi inte än, dvs om det är arbetsgivaren som automatiskt ska betala ut sjuklön även för karensdagen eller om den enskilde själv måste vända sig till försäkringskassan för att få ut pengarna vet vi inte än. Vi avvaktar lagförslaget från regeringen.

Om jag får symptom och stannar hemma?

I nuläget rekommenderas alla som har förkylningssymtom, även lindriga, att sjukanmäla sig och stanna hemma. Enligt nuvarande rekommendation ska du vara sjukskriven fram till dess du varit symptomfri i två dagar. Karensdagen är slopad från den 11 mars så du har rätt till sjuklön från första sjukdagen.

Vad händer om arbetsgivaren skickar hem mig trots att jag är frisk för att jag har varit i kontakt med någon som fått Corona?

Arbetsgivaren kan skicka hem dig men arbetsgivaren ska betala full lön.

Vem ska betala min sjuklön, är det arbetsgivaren eller försäkringskassan?

I nuläget finns ett förslag om att försäkringskassan tar över arbetsgivarens ansvar för sjuklönen från den 1 april. Vi återkommer med mer information om vad detta innebär när lagförslaget kommer från regeringen.

Om arbetsgivaren permitterar mig för att arbetsgivaren inte har några arbetsuppgifter till mig?

Permittering som sker som en följd av Coronaviruset omfattas av ett förenklat permitteringsförfarande som Byggnads har kommit överens om med respektive arbetsgivarorganisation. Reglerna innebär att arbetsgivaren kan välja mellan att påkalla förhandling om permittering enligt kollektivavtalets regler eller sända över en lista över den personal som behöver permitteras till företagets MB-grupp, kontaktombud eller berörd Byggnads region. Arbetsgivarens skyldighet att betala permitteringslön är dock oförändrad.

Arbetsgivaren vill använda sig av reglerna om korttidspermittering, vad innebär det?

Korttidspermittering är tänkt att användas i stället för uppsägningar. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med ungefär hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner till företagen för att täcka en del av kostnaden. De anställda går till exempel ner och arbetar 80 procent under en tid men får ut cirka 90 procent av lönen. För att arbetsgivaren ska få statligt stöd för korttidspermittering så krävs det först och främst att Byggnads och respektive arbetsgivarorganisation träffar ett centralt kollektivavtal om korttidspermittering. Detta tittar Byggnads centralt på just nu. Om sådant centralt avtal träffas så ska varje region sedan träffa ett lokalt kollektivavtal med respektive företag om korttidspermittering. Först därefter kan företagen använda sig av reglerna om korttidspermittering samt ansöka om statlig ersättning enligt gällande regelverk. Vi återkommer med mer information så fort vi vet mer. Innan dess en central överenskommelse finns på plats så kan regionerna inte teckna avtal med företagen om korttidspermittering. Tågordningen är alltså:

1. Centralt avtal tecknas om korttidspermittering
2. Lokalt avtal tecknas mellan regionen och företaget utefter den mall som centrala parter tar fram
3. Företaget kan ansöka om statlig subvention för korttidspermittering

Vad händer om arbetsgivaren får panik och vill säga upp mig?

Arbetsgivaren ska kalla till förhandling och förhandlingen ska genomföras skyndsamt.

Kan jag förkorta uppsägningstiden?

Nej, bara om du och arbetsgivaren kommer överens om det. Tänk på att ett sådant avtal kommer att påverka din möjlighet att få a-kassa.

Kan vi göra undantag i turordningsreglerna för att just min arbetsplats stängs ner?

Nej, vi skall hålla oss till turordningen och arbetsgivaren får omplacera arbetstagarna.

Vilken lön skall jag ha under uppsägningstiden?

Ordinarie lön även om du inte har något arbete som kan utföras.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta ut semester eller arbetstidsförkortning?

Nej, arbetsgivaren kan inte tvinga dig att ut ledighet. All utläggning av sådan ledighet kräver överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.

Vad ska jag göra om jag är fast utomlands och inte kan ta mig till arbetet?

Kontakta din arbetsgivare och förklara situationen. Din frånvaro anses i dessa fall inte som olovlig under förutsättning att du håller din arbetsgivare informerad. Du har dock inte rätt till lön från arbetsgivaren.

Vad händer om skolorna/förskolorna stänger och jag måste vara hemma med mina barn, vilken ersättning får jag då?

I dagsläget vet vi inte hur detta kommer att fungera. Om det fattas beslut från regeringen om att stänga skolor och förskolor så kommer det samtidigt också att komma information om hur de föräldrar som då tvingas vara hemma ska få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

 

Informationen uppdateras löpande när nya frågeställningar dyker upp.

Uppdaterad: