Byggnads Väst

Hela enkäten

Här kan ni läsa alla svaren.

Här är en sammanställning jag gjort:

Tre av fyra vill helst ha sin information via mail. Ett digitalt nyhetsbrev som mailas ut en gång i månaden är en bra grund. Det kan utökas med snabb och aktuell information via mail eller sms när det händer något.

Mail är bra på så sätt att medlemmarna kan läsa när de får tid.

Sms riskerar att störa mer under arbetsdagen, men är effektivt när det händer något viktigt som det går att informera kort om.

Sociala medier når få medlemmar
Sociala medier eller Byggnads Västs hemsida är inga bra nyhetskanaler enligt de medlemmar som svarat. Bara var femte medlem letar information från oss på sociala medier.

Facebook fungerar relativt bra. Var tredje medlem som svarat på enkäten följer oss på Facebook.

Här vet vi samtidigt att vi bara har 1 800 personer som aktivt följer Byggnads Västs sida på Facebook. Vi har cirka 20 000 medlemmar i väst så inte ens tio procent följer oss aktivt på Facebook.

Instagram och Youtube når cirka tio procent tillsammans. Men det är kanaler som vi inte lyckats marknadsföra särskilt bra.

Hemsidan fungerar bra för fakta
15 procent hittar nyheter på hemsidan och just när det gäller hemsidan vet vi att många går in där för att ta reda på fakta om avgifter, utbildningar och liknande. Inte för att leta nyheter.

En nyhet är att vi har gjort ett avsnitt i en podcast. Vi försöker göra några avsnitt och se hur det landar.

Det är inte möjligt att både göra en lokal tidning fyra gånger per år och samtidigt hålla en podcast levande.

Det handlar om prioriteringar. Byggnads Väst har en kommunikatör. För varje kanal vi producerar material i riskerar innehållet att tunnas ut. Det gäller att satsa kraften på de kanaler där vi när flest medlemmar så snabbt och effektivt som möjligt.

Uppdaterad: