Byggnads Väst

Fler avtal klara - nu senast glasmästeriavtalet

I dag blev glasmästeriavtalet klart och fyra  av våra kollektivavtal är nu klara.

Den 26 november tecknades ett nytt Byggavtal. Det inkluderade bland annat utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, ett förbättrat huvudentreprenörsansvar och fler verktyg för att komma åt lönedumpning.

Den 4 november blev även Plåt- och ventilationsavtalet samt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl klara.

Publicerad:

Mer nyheter om hela avtalsrörelsen här
Glasmästeriavtalet det fjärde avtalet i hamn

Glasmästeriavtalet i korthet:

 • Avtalslängden gäller för perioden 1 december 2020 till 30 april 2023
 • Båda parter har rätt att säga upp avtalet senast den 31 oktober 2021. Avtalet löper då ut den 30 april 2022

Löneökningar enligt märket på 5,4 %, delad i två revisionsperioder:

Period 1: För perioden 1 december 2020 till den 30 april 2022 höjs lönen med 3 procent minus avräkning för pensionsförmåner med 0,17 procent.

 • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 4,93 kronor i timmen eller 858 kronor per månad.
 • Grundlön utges med 168 kronor per timme, 29 232 kronor per månad.
 • Centrala och interna ackordsprislistor höjs. Den fasta delen med 109 kronor och den rörliga med 47 kronor.

Period 2: För perioden den 1 maj 2022 till den 30 april 2023 höjs lönen med 2,4% minus avräkning för pensionsförmåner med 0,17%

 • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 3,93 kronor i timmen eller 684 kronor per månad.
 • Grundlön utges med 172 kronor per timme, 29 928 kronor per månad.
 • Centrala och interna ackordsprislistor höjs. Den fasta delen med 113 kronor och den rörliga med 47 kronor.
 • Extra pensionsavsättningar med ytterligare 0,3% procent under avtalsperioden även för dom under 25 år.
 • Uppgörelse enligt märket som under avtalsperioden kommer att ge pensionsavsättning från 22 års ålder.
 • Regionala skyddsombud får tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal.
 • Förbättrat huvudentreprenörsansvar. Uppsnabbad och förenklad process för att granska misstänkt kollektivavtalsbrott samt utökat ansvar för huvudentreprenören.
 • Ändrat arbetstidsmått till 43-32 timmar under 4 veckor (idag 43-37).
 • Definitionen av lön innefattar inte exempelvis traktamenten och övriga ersättningar.
 • Fler och högre extra löneutbetalningar kan göras utan att betraktas som ackord.
 • Gravidlön med 10 % av lönen för gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan.
 • Arbetsgrupp för att öka kvalitén och kraven vid upphandling av Företagshälsa och hälsokontroller.

Arbetsgrupper mellan parterna under perioden 2020-2023:

 • Digitalisering
 • Rekommendation för arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier.
 • Utbildning för särskilt utsedda regionala skyddsombud med fokus på Glasbranschens arbetsmiljöfrågor.
Uppdaterad: