Byggnads Väst

Fotograf: Peter Gustafsson

Krönika: "Du är en viktig kugge i Byggnads demokrati"

Nästa år har Byggands kongress. Du har stor möjlighet att påverka.

Dels genom att vara med och skriva motioner om vad Byggnads ska fokusera på de kommande åren. 

Och dels genom att vara med och rösta fram vilka som ska representera region väst på kongressen.

 

Publicerad:

Vi är nu inne i perioden då vi arbetar med grunden i vår demokrati. Det är nu alla medlemmar har rätt och möjlighet att välja sina företrädare.

På kretsarnas årsmöte väljer medlemmarna sin styrelse och de som ska företräda kretsarna och dess medlemmar på regionens fullmäktige. Där röstar de i sin tur fram regionens styrelse.

Alla medlemmar är med i en krets och har rätt att genom kretsen väcka frågor och skriva motioner. De killar och tjejer som väljs, företräder alla medlemmarna i kretsen. På detta sätt ger vår organisation alla medlemmar rätt att påverka och göra sin röst hörd.

Eftersom vi är en organisation som bygger på demokrati, bevakar vi även att vi förblir och får leva i ett samhälle som bygger på samma grunder. En demokratisk organisation och ett demokratiskt samhälle bygger på allas inflytande och motverkar att den starke utnyttjar dem som är lite svagare.

Vad är alternativet till en demokrati?

Vi hör ibland att människor ropar på en stark ledare som kan leda samhället i en viss riktning. I historien kan jag inte hitta en enda stark ledare som skapat en stabil organisation eller ett samhälle där inte förtryck är en del.

Det är viktigt att vi odlar och bygger upp vår organisations demokrati och då är du viktig.

Kongressen bestämmer vad Byggnads ska jobba med

Nu har kretsarna precis valt sina styrelser och företrädare i organisationen. Dessa företrädare har en viktig uppgift framför sig. Framförallt det kommande året. Varför då? Jo, vi står inför arbetet med Byggnads kongress som kommer genomföras 2022.

Kongressen är det möte som bestämmer vad vi som organisation ska arbeta med och driva de närmaste fyra åren. Det är nu du har möjlighet att vara med och bestämma vad vi ska arbeta med.

Vår arbetsmarknad har de senaste åren förändrats i en riktning som vi inte känner oss nöjda och bekväma med. När jag arbetade på byggena var det ett företag som byggde hela bygget. Det med hjälp av några få underentre­prenörer och företag i andra branscher.

Flertalet av oss arbetare var anställda i företaget som ägde och byggde huset.

I dag ser vi hur många byggen styrs av företag som helt saknar anställda yrkesarbetare eller bara har ett fåtal. Sedan styckas arbetsplatsen upp i små delar och säljs till ett flertal företag.

Vad tycker ni om utvecklingen?

Jag behöver inte beskriva situationen. Ni vet, för många av er arbetar dagligen under dessa nya förhållanden på era arbetsplatser.

Vad tycker ni om den utvecklingen? Det jag hör är oftast ett stort missnöje med detta ”nya” sätt att driva byggnation.

Är det så? Varför jag frågar är att det är bara ni killar och tjejer som arbetar på byggena som kan svara på det. Jag som arbetar som ombudsman och har ynnesten att vara ordförande för regionen kan bara gissa om jag inte får höra från er på arbetsplatserna om hur ni vill ha det.

Där är möjligheten att påverka genom den demokratiska process jag beskrivit.

Du kan påverka

Detta är ännu viktigare när vi nu närmar oss en kongress där vi ska besluta om vad vi ska lägga vår kraft på den närmaste tiden. För att detta ska bli rätt och riktigt behövs dina tankar och funderingar.

Så använd möjligheten demokratin ger, var med och påverka genom val av kongressledamöter, skriv motioner. Detta arbete startar nu.
Glöm aldrig att det går att påverka!

Uppdaterad: