Byggnads Väst

Krönika: "Fri hyressättning är inte socialdemokratisk politik"

Just nu har regeringen tillsatts en utredning när det gäller fri hyressättning för nybyggda hyresrätter. Låt oss inte göra samma misstag med hyresrätterna som vi gjort när det gäller vinster inom vård och skola. 

Publicerad:

Ett system med fri hyressättning på nyproduktion kommer leda till en ökad segregering och att ett fåtal människor kan göra sig själva rika på att vanliga människor behöver någonstans att bo.

I mitt samhälle är boendet en mänsklig rättighet lika stark som rätten till skola och utbildning.

Det är grundläggande för att samhället ska bli stark och bygger på devisen att alla ska med. Då är bostaden en av grundstenarna för detta.

Som socialdemokrat har jag sett hur grundläggande detta var i partiets barndom, lika viktigt som bröd och kunskap. Det var ett avgörande steg för att minska den makt med vilken de välbesuttna kunde kuva de svaga genom att hota om vräkning.

Att bli bostadslös är nog en av de största skymfer och förnedringar vi har i dag. Och 2021 har vi ett ökande antal människor som bor på gatorna.

Detta är inte bara förnedrande för de som utsetts utan även en grund för kriminalitet och gängbildning.

Inga fler nyliberala experiment

Detta är några anledningar till att vi måst stoppa ytterligare ett nyliberalt experiment som leder till ett samhälle i obalans där de som har kan krama ut ännu mer pengar och få makt över de som inte har. Helt enkelt ett steg i fel riktning! Precis som vinster i välfärd och skola och försvagningen av arbetsrätten.

Tyvärr har ju vårt parti Socialdemokraterna varit med och startat utredningen tillsammans med Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Detta som en följd av Januariavtalet där de tvingats kompromissa.

Men lika lite som försämringarna av LAS är detta en socialdemokratisk politik.

Och som äkta socialdemokrat kan jag inte acceptera detta!  

TOMAS EMANUELSSON
Ordförande Byggnads Väst

Uppdaterad: