Byggnads Väst

LAS-utredningen skakar hela fackföreningsrörelsen i grunden

Om det nya LAS-förslaget går igenom är det ett hot mot anställningstryggheten, men på sikt även mot hela fackföreningsrörelsen och den framgångsrika, svenska modellen.

Vi vet alla att anställningstryggheten är en av Byggnads grundfrågor, kanske den viktigaste. Därför måste vi stå upp för vår rätt, utbilda medlemmar och snabbt agera för att stoppa förslaget.

Publicerad:

Den 1 juni, mitt under Corona-krisen, dök den alltså upp, den nya LAS-utredningen som vi oroat oss för det senaste året. Vi visste redan att arbetsgivarsidan och högerpartierna vill försvaga anställningstryggheten i LAS. 

Nu fick vi det svart på vitt.

I en tid när oron ökat och många byggnadsarbetare redan varslats och blivit uppsagda, presenterades alltså ett LAS-förslag som skulle försämra anställningsskyddet markant. Ett förslag som  skulle ge arbetsgivarna för stor makt i den svenska modellen.

Sällsynt dålig tajming för en obalanserad utredning som måste slängas på soptippen.

Många kritiska

Kritiken blev snabb och hård. Byggnads liksom samtliga fackförbund (även Saco och TCO) vill skrota förslaget. Statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark underkände utredningen som tagits fram som en del i januariavtalet från 2019.

”Det är en kraftig slagsida till arbetsgivarens fördel”, sa Nordmark.

Mats Wingborg skrev ”Attack mot anställningsskyddet – en kritisk granskning av LAS-utredningen”, där han visar exempel efter exempel på denna slagsida. Läs gärna den.

Wingborg påpekar att högerpartier, liberala tankesmedjor och arbetsgivare felaktigt hävdar att ett uppluckrat LAS skapar fler jobb.

Forskning, från bland annat IFAU (forskningsinstitutet) visar att det enda som händer är att vi får en ökad omsättning av personal. Något som redan är ett problem.

Under Coronapandemin har vi tydligt sett det inom äldrevården. Vi har i Sverige fler vikarier inom omsorgen än till exempel våra grannar i Norge och Finland. Experter tror att fler delade turer har lett till fler döda i Covid-19 på ålderdomshemmen.

Och ni vet själva hur rörigt det blir på ett bygge om det kommer för många nya hela tiden.

Fler godtyckliga uppsägningar

Vidare föreslår utredaren att det med nya LAS-regler ska gå att undanta fler (fem i stället för två) från turordningsreglerna när ett företag säger upp personal.

Ett annat förslag är att om det är under 15 anställda i ett företag kan den anställde (med hjälp av facket) inte längre ogiltigförklara en uppsägning av personliga skäl.  Risken för fler godtyckliga uppsägningar är stor.

Om Byggnads, som det föreslås, blir av med möjligheten att förhandla för medlemmar som blivit uppsagda förlorar vi också den roll som många byggnadsarbetare ser som vår viktigaste funktion. Att vi alltid finns där som en trygghet och står upp för er när ni råkar illa ut.

Risk att många röster tystnar

Det är ganska lätt att se att hela fackföreningsrörelsen på sikt riskerar att få tystare och räddare medlemmar. Det vet vi efter att ha studerat över 100 år av facklig kamp där aktiva och obekväma personer historiskt sett ofta förlorat sina jobb.

Som en följd av hela förslaget ser vi också en risk att många avsäger sig fackliga uppdrag och i slutändan lämnar Byggnads.

Vi hoppas att alla byggnadsarbetare förstår faran med LAS-förslaget. Hur det kan påverka er under resten av ert arbetsliv. Inte minst när ni blir äldre och kanske mindre attraktiva i arbetsgivarens ögon.

Hur ska en 60-årig plåtslagare med värk kunna ta sig tillbaka till arbetsmarknaden den dag konjunkturen vänder och arbetsgivaren väljer att avskeda den äldre, men behålla en 20-åring?

Tvärtom mot vad förslaget och högerpolitikerna påstår vet vi att en starkare anställningstrygghet ökar arbetsgivarnas vilja att utbilda sin personal till rätt kompetens i stället för att byta ut dem mot yngre som redan har en passande utbildning när tekniken utvecklas.

Och om LAS försämras riskerar även omställningsavtalen att urholkas. Det blir då svårare för dig som förlorar jobbet att få hjälp med omskolning och möjlighet att hitta ett jobb som passar bättre.

Är arbetsgivarna okunniga om LAS?

En annan tanke som dyker upp är om arbetsgivarna verkliga känner till hur LAS fungerar i dag. Företagen har redan stora möjligheter att säga upp vid till exempel arbetsbrist. De kan som sagt redan undanta två personer från turordningen.

Det finns även provanställningar och visstidsanställningar de kan använda.

Faktum är att vi i Sverige redan har en relativt dålig anställningstrygghet. Enligt en undersökning  gjord av OECD 2008 hamnade Sverige på plats 27 av 40 länder.

Nej! Låt Byggnads och Byggföretagen förhandla om hur LAS ska utvecklas.

Om riksdagen kliver emellan och klubbar igenom de föreslagna förändringarna rubbar det balansen mellan arbetsmarknadens parter och hotar på sikt hela den svenska modellen.

För Byggnads del är det helt klart att striden om arbetsrätten inte är över.

Läget är kritiskt och vi har ingen tid att förlora.

FLERA RISKER I LAS-FÖRSLAGET

Mats Wingborg har skrivit ”Attack mot anställningsskyddet – en kritisk granskning av LAS-utredningen” åt Katalys.

Enligt Wingborg undermineras anställningsskyddet på flera sätt.

Först och hårdast skulle det nya LAS-förslaget med säkerhet slå mot anställda på små företag. Men alla anställda får en sämre anställningstrygghet.

Det konstaterar Wingborg och radar upp en rad risker om LAS-förslaget blir verklighet. Här är några:

Större risk för omedelbara uppsägningar utan goda skäl.

Det blir fler undantag från turordningsreglerna.

Arbetsgivarna kan också lättare ha fler olika turordningskretsar.

Arbetstagarnas möjlighet att kräva omplacering minskar.

Förslaget skapar möjligheter för arbetsgivare med upp till 15 anställda att säga upp personal av personliga skäl utan att arbetstagaren kan överklaga beslutet.

Ett försvagat LAS tar i det fallet också bort Byggnads möjlighet att förhandla för medlemmen och ogiltigförklara uppsägningen.

Arbetsgivare får mindre anledning att utbilda personalen.

Överhuvudtaget får arbetsgivaren större möjligheter att fatta beslut utan att prata med facket.

Endast på två punkter innebär utredningens förslag att arbetstagarnas rättigheter stärks. Det gäller rätten till kompetensutveckling och en något större möjlighet för de med allmän visstid att få en fast anställning.

SLÅR HÅRDAST MOT SMÅ FÖRETAG

Vi i Byggnads står eniga med samtliga 14 förbund i LO. Arbetarrörelsen kräver att LAS-förslaget stoppas.

Även Saco och TCO fördömer utredningen.

Byggnads, liksom LO, vill att alla förändringar i arbetsrätten genomförs genom fria förhandlingar mellan parterna (Byggnads och Byggföretagen) utan att riksdagen lägger sig i. Först då kan vi få mer hållbara förändringar i arbetsrätten.

Läget är kritiskt och vi har ingen tid att förlora. Upplägget i januariavtalet är att utredningens förslag ska genomföras såvida inte arbetsmarknadens parter kan enas om ett annat i avtalsrörelsen som ju är framflyttad från våren till hösten 2020.

Frågan är om hur motpart Byggföretagen kommer att använda förslaget och det politiska läget i avtalsrörelsen. Socialdemokraterna har ju skrivit under Januariavtalet och det blir tufft att ta sig ur LAS-förslaget utan att spräcka samarbetet med Liberalerna och Centerpartiet.

Uppdaterad: