Byggnads Väst

Göteborgskretsen vill se enad fackföreningsrörelse

Skrivelse från Byggnads krets Göteborg:

Med ett fortsatt högt tonläge inom LO vill Byggnads krets Göteborg ta ställning i frågan kring lagen om anställningsskydd (LAS) och dess nya förslag som leder till en försämring för Byggnads medlemmar.

Publicerad:

Om vi ska klara att möta kommande utmaningar på svensk arbetsmarknad behöver vi samla oss som en enad kraft inom den svenska arbetarklassen. Splittring inom LO tjänar bara arbetsgivarna på.

IF-Metall har i ett uttalande sagt att det inte längre finns någon gemensam linje i frågan om det slutbud som Svenskt Näringsliv presenterat i LAS-förhandlingarna.

Byggnads krets Göteborg vill påminna Sveriges ledare inom arbetarrörelsen om en del av den fackliga idén: Att om vi arbetstagare organiserar oss i det gemensamma intresset utifrån vår vardag på arbetet och privat, så är den fackliga idén överlägsen att genera ett jämlikt Sverige.

BYGGNADS KRETS GÖTEBORG

Skriv under du också:
https://www.skrivunder.com/los_lasforhandling

Läs debattartikeln där Unga Byggares varit med och skrivit:
https://arbetet.se/.../okad-trygghet-kraver-enad-front.../

Uppdaterad: