Byggnads Väst

Skyddsombudsutbildningen rullar på

Byggnads Väst fortsätter sina digitala utbildningar. I dag var det dag två i skyddsombudsutbildningen.

De regionala skyddsombuden var inbjudna och berättade om vanliga brister när det gäller arbetsmiljön.

Publicerad:

Under Corona har Byggnads Väst tagit fram digitala utbildningar för att kunna ge medlemmar som är förtroendevalda en chans att fullfölja sin utbildningsstege.

Skyddsombudsutbildningen steg 1, som är åtta timmar lång, har delats upp på två dagar och sänds direkt via teams.

I dag var det två grupper som gick andra delen av denna utbildning. Ombudsmannen Marcus Toftén och MB-ledamoten James Karlsson var handledare och ombudsmannen Peter Norlander skötte spakarna i den tv-studio vi Byggt upp i utbildningslokalen i Folkets hus i Göteborg.

Under en timme var de regionala skyddsombuden från Byggnads inbjudna och berättade om sitt arbete och vanliga brister de stöter på ute på arbetsplatserna.

– När det gäller ställningar är det i princip alltid någonting att anmärka på, sa Anders Fransson, regionalt skyddsombud i Skaraborgstrakten.

Vilka är de vanligaste felen?

– Fallskydden är ofta felplacerade.

Viktigt att tänka på är att när ställningen är färdigbyggd ska det göras en besiktning och sedan ska platschef och bas-U ta över ansvaret för ställningen.

– Platsledningen ska inte släppa upp sina anställda på en ställning som de inte kontrollerat och sett till att den är säker, sa Anders Karlsson, regionalt skyddsombud i Göteborg.

Psykosociala arbetsmiljön tuffare

Kollegan Conny Jervhäll berättade att den typ av arbetsskador eller sjukskrivningar som ökar mest just nu är kopplade till den psykosociala arbetsmiljön.

– Det är många som upplever en ökad press på jobbet, sa Conny.

Fler mår dåligt på jobbet helt enkelt.

– Det är viktigt att ni som skyddsombud är med från dag ett, när en kollega blir sjuk, eller i varje fall från dag åtta då Försäkringskassan kopplas in. Ledningen ska berätta för er när någon blir sjukskriven så att ni kan vara delaktiga.

Många känner inte till att de alltid kan prata med sitt skyddsombud om vad som helst då de har tystnadsplikt.

Om någon blir sjuk ska företaget se till att den personer får en rehabilitering som har som mål att den sjukskrivne ska komma tillbaka i arbete. Det kan handla om nya arbetsuppgifter och arbetstid.

– Många företag försöker komma undan det ansvaret, sa Jörgen Elv som är skyddsombud på NCC.

I slutändan finns Galaxen som kan ta över när företaget gjort allt de kunnat för att få tillbaka den anställde på arbetsplatsen.

– Galaxen har en bra verksamhet i hela regionen, men det är som de säger, det ska komma in efter allt är gjort på företaget, sa Morgan Karlsson, regionalt skyddsombud i Trollhättan.

Skadad.

Uppdaterad: