Byggnads endast öppet för bokade besök

På grund av Corona-viruset tar Byggnads Väst tills vidare endast emot bokade besök.

Du kan alltså inte spontant komma förbi något av våra kontor om du inte har kontaktat någon i förväg.

Publicerad:

Som en följd av Corona har Byggnads Väst ändrat våra rutiner. Vi har öppet och persopnalen finns på våra kontor. Men du måste alltså ringa eller maila i förvag och boka ett möte innen du kommer förbi.

Byggnads Väst
Telefon: 010-601 10 09 (alla kontor)
Mail: vast@byggnads.se

Alla övriga besökare med fackliga
frågor hänvisas till
Byggnads medlemscenter
Telefon: 010-601 14 14

Med vänliga hälsningar
Byggnads Väst

Uppdaterad: