Byggnads Väst

Drygt hälften av alla arbetssjukdomar är belastningsskador

År efter år toppar belastningsskador statistiken när det gäller arbetssjukdomar för byggnadsarbetare.

Mer än varannan skada beror på dålig ergonomi.

Därför är ergonomi årets tema under Arbetsmiljöveckan, vecka 43.

Publicerad:

Du kan läsa mer om Arbetsmiljöveckan här. Där finns bland annat den broschyr om ergonomi som vi kommer att dela ut till alla skyddsombud under utbildningsdagen inför Arbetsmiljöveckan så att de kan sprida den på arbetsplatserna.

När det gäller statistiken är alltså drygt hälften av alla arbetsskador eller arbetssjukdomar förslitningsskador. Dessa är kopplade till ergonomi.

Många skador skulle kunna undvikas om alla jobbade korrekt i alla moment. Men vi vet alla hur svårt det är. Det är lätt att glömma alla råd vi känner till och ta en genväg.

Stort mörkertal

De arbetsskador vi ser i statistiken är anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomsfall. Sedan är mörkertalet stort. Många går med risiga axlar, pajjad rygg, ont i höften eller andra delar av kroppen, men anmäler inte skadan.

Tyvärr drabbar det i slutändan den personen hårdast. Det blir helt enkelt svårare att få pengar från försäkringskassan om du inte kan visa upp att de problem du har med kroppen verkligen beror på ditt yrke.

Därför ska du ska alltid anmäla besvär och dokumentera dem.

Du har rätt till en bra företagshälsovård och du ska få en läkarundersökning när du börjar och sedan en ny minst vart tredje år.

Gör en första läkarundersökning när du är ung

Det viktigt att du så fort du börjar arbeta som byggnadsarbetare ser till att du få en läkarundersökning. Sedan går du regelbundet på ordentliga kontroller. 

Eventuella skador som uppstår måste godkännas för arbetsskadeersättning vid en prövning och om du kan visa upp att besvären vuxit fram under dina år på byggen är det lättare att få ersättning.

Men det viktigaste är att alltid tänka på hur du jobbar. 

  • Undvik obekväma arbetsställningar.
  • Lyft inte tungt.
  • Vrid inte på kroppen när du lyfter.
  • Ta pauser och arbetsrotera om det är repetitiva moment. Samma sak med vibrerande maskiner och slag.
  • Träna Kroppen på fritiden.

 

Uppdaterad: