Påverka Byggnads – gå på kretsmöte

Om du vill vara med och påverka Byggnads och vår verksamhet är det en bra start att gå på ett kretsmöte.

Publicerad:

Vad är då ett kretsmöte kanske någon undrar? Du kan se det som en mötesplats där du träffar kollegor från andra arbetsplatser och pratar om hur du vill ha det på din arbetsplats och på fritiden.
Är chefen bra?
Får ni anställda information om vad som sker på arbetsplatsen?
Ger jobbet en bra grund för ett bra liv?

Kretsarnas verksamhet utgör grunden i Byggnads demokrati och organisation.

Du kallas till kretsen som är närmast där du bor

Varje region består av flera kretsar. Alla medlemmar har lika stor demokratisk rätt att delta och påverka. 
Alla medlemmar kallas till den krets som är närmast den adress där de är folkbokförda. 

Är osäker på vilken krets du tillhör kan du mejla ankie.kjellberg@byggnads.se

Och som medlem i Byggnads är du alltid välkommen i alla kretsar i hela landet om det av någon anledning skulle passa dig bättre.

Kretsen samlar upp alla idéer och tankar som kommer fram på ett möte. Sedan kan det bli till motioner till kongressen eller avtalsrörelsen.

Du kan också komma med förslag på vad du tycker Byggnads ska göra.

Ofta är det vardagssaker som berör alla. Rätten till skyddskläder och skyddsglasögon. Kanske vill du ha ex timmars arbetsdag.
Tycker du att Byggnads lägger kraft på fel frågor? Mindre politik? Mer politik? Vill du att vi ska lägga ännu mer kraft på någon fråga som du brinner för? 

Titta förbi en gång och ser hur det fungerar

Allt du behöver göra är att kika in någon gång och framföra dina åsikter om vad Byggnads ska fokusera på att genomföra.

Kretsen väljer bland annat ledamöter till regionfullmäktige, nominerar ledamöter till avtalsråd, förbundsfullmäktige och kongress. Kretsen äger rätten att motionera – lägga förslag – och genomföra annan verksamhet och fackliga uppgifter som medlemmarna i kretsen beslutat om.

Byggnad är en organisation där du kan förbättra ditt jobb och därmed ditt liv.

Men det är också en organisation där du träffar folk, lär känna nya kamrater och har roligt tillsammans.

Så välkommen på kretsmöte!

Så fungerar en krets

Kretsen har flera uppgifter och är formbar av styrelsen som är vald att leda kretsarbetet. Det finns uppgifter som kretsen måste uppfylla, de demokratiska uppgifterna är att nominera till:

Regionstyrelse

Regionsordförande tillika förbundsstyrelseledamot

Vice regionsordförande

Förbundsledning

Utse kretsens regionfullmäktigeledamöter

Välja kretsstyrelse

Övriga val till kongressen

Kretsarna ska också:

exempelvis lämna motioner till regionfullmäktige, avtalsrörelse, förbundsfullmäktige och kongress.

samt genomföra de uppgifter regionfullmäktige beslutar.

Dessa uppgifter är kretsens minimumuppdrag, enligt vår gemensamma stadga. Det innebär dock inte att det är allt en krets kan göra. Medlemmarna i en krets äger själva sin krets och kan därmed besluta över kretsens verksamhet utöver de minimikrav som stadgan fastställt.

Uppdaterad: