Byggnads Väst

Ny version av "Semesterlagen på enkelt språk"

Lagom till semestern har materialet ”Semesterlagen på enkelt språk” reviderats och fått en uppdaterad layout. Ny titel är ”Semester – i lagen och i Byggnads kollektivavtal”.

 

Publicerad:

I dagsläget finns ingen plan på att trycka materialet. Materialet finns att ladda ner på Byggnads hemsida.

Uppdaterad: