Bostadsministern besökte JM-bygge

”Vi ska bygga fler bostäder”
Det säger bostadsministern Johan Danielsson.
Ett uttalande som han också backar upp i sitt dagliga arbete i regeringen. 

Han har besökt JM:s bygge i Kastanjedalen i Frölunda tillsammans med Byggnads Västs ordförande Patrik Jerksten.

Publicerad:

Johan Danielsson har en gedigen facklig bakgrund och som bostadsminister kan han direkt vara med och påverka alla byggnadsarbetares framtid.

Regeringen vill bygga fler bostäder, inte minst billigare bostäder som alla har råd att flytta till. Behovet är stort och alla vet att bostadsbyggandet driver samhällsekonomin framför sig.

Som före detta fackligt aktivt i många år jobbar Johan Danielsson också hårt med att skapa ordning och reda i byggbranschen.
– Det är viktigt att vi tillsammans tar itu med de problem vi ser i byggbranschen med växande arbetslivskriminalitet, säger han.

Båda dessa frågor lyfte han fram på JM:s byggarbetsplats.

Där träffade han bland annat lagbasen Daniel Diaz och skyddsombudet Jens Bemgård.

De bostadshus som JM bygger är ett bra exempel på att det faktiskt går att förändra ett bostadsområdes karaktär. I många år drogs Tynnered med stora problem och kallades problemområde.

Nu har det attraktivt att flytta in där.

Uppdaterad: