Centralt stormöte för kranförare

Medlemmar som är tornkranförare och mobilkranförare är välkomna till Rönneberga den 16-17 september 2022!

Publicerad:

Målgrupp

Medlemmar som är tornkranförare och även förare av mobilkranar som står stationära under längre tid än 2 månader och under bygg- och anläggningsproduktion.

Tider

Inresande börjar på fredag med gemensam middag 19.00.
Konferensen pågår på lördag 8.00-15.00. När du är anmäld får du mer detaljerad information om resan.

Plats

Rönneberga konferens ute på Lidingö i Stockholm.

Anmälan

Varje region anmäler minst två och max 4 deltagare senast fredagen den 12 augusti.

Du som är kranförare i region väst ska anmäla ditt intresse till oss i god tid innan den 12 augusti.
Mejl: fackligutbildning.vast@byggnads.se
Ange följande uppgifter: Namn, mobilnummer, person- eller medlemsnummer. Skriv att du är intressrad av att vara med på "Centralt stormöte för kranförare".

Ekonomi

Regionen står för löne- och traktamentskostnader, förbundet står för konferens-, logi- och resekostnaderna.

Uppdaterad: