Två kandidater vill bli ny avtalsansvarig – Emil Persson

Byggnads avtalssekreterare på förbundet, Torbjörn Hagelin, går i pension.

Det finns nu två kandidater till att ta över posten som bland annat innebär att leda Byggnads förhandlingar under avtalsrörelsen.

Roger Johanssson, som i dag är enhetschef för avtalsenheten på förbundet, och Emil Persson som är ombudsman och avtalsansvarig på region Mälardalen.

Här nedan presenterar Emil Persson sig själv.

Publicerad:

Emil Persson

Jag heter Emil Persson och är 46 år. Jag bor i Hallstavik, Norrtälje, med mina två söner som är 19 och 21 år och en härlig hund.

Båda grabbarna är för övrigt träarbetarlärlingar.

Jag växte upp i ett arbetarhem med en mamma som var ensamstående, men trots det arbetade hon mer än heltid och var dessutom fackligt och politiskt aktiv.

Som liten tyckte jag inte det var särskilt spännande med alla kvällsmöten jag tvingades bevista. Det var allt från Pappers fackföreningsmöten till ABF- eller SAP-möten.

Jag förstår nu att min uppväxt formade mig och mina värderingar.

1987 köpte mamma vårt egna hus, efter att ha hyrt av ortens största arbetsgivare, Holmens pappersbruk en tid.

Jag minns så stolt både hon och jag var.

Hon arbetade som sagt mer än heltid, först på dagen som pappersarbetare och sedan på kvällarna som städare på samma pappersbruk.

Mammas hårda arbete och fackliga och politiska engagemang gav mig min ideologiska grund, även om jag då tyckte det var tråkigt att hon var borta så mycket.

Jag har nu insett att det var de där mötena som blev grunden för vem jag är och vad jag står för i dag. Det var där jag började förstå hur viktig en fackförening är för ett starkt och jämställt samhälle. Att vi inte bara kan sitta still och klaga utan att det faktiskt är vi själva som har makten att förändra det som är fel och orättvist.

Så i efterhand är det inte så konstigt att det blev den fackliga banan för mig.

Trivs i naturen

Jag trivs som bäst när jag får vara ute i naturen med fiske, vandring och båtliv.

Jag har en liten motorbåt och är ofta ute och fiskar. Mest fiskar jag gädda, det är något särskilt med de där stora bjässarna som lurar i vassen.

Jag ordnar även Gädd-VM för förtroendevalda varje år.

Sport är något jag ägnar mycket tid åt. Har tidigare spelat ishockey, fotboll och innebandy, men nu är det mest grabbarna som spelar och jag hejar på.

Många supporterturer med matcher och tävlingar ute i landet har det blivit, vilket är enormt roligt!

Jag är även politiskt aktiv, tidigare förtroendevald i olika nämnder samt i fullmäktige.

Militärtjänsten gjorde jag som Norrlandsjägare vid K4 Arvidsjaur där jag var gruppbefäl.

Yrkesbakgrund

Träarbetare med yrkesbevis. Jag började arbeta som träarbetare 1996. Jag har haft anställning på ett antal olika företag, bland annat Peab, NCC och diverse mindre bolag.

Jag har byggt lägenheter och hus, men sökte mig mer mot stora betongprojekt innan jag fick förtroendet att börja på Byggnads avdelning i Uppsala.

Det fick mig att engagera mig fackligt!

Som jag skrev tidigare så kändes det självklart för mig att engagera mig fackligt ganska tidigt. Det hade jag liksom i blodet.

Jag hade en otroligt engagerad sektionsordförande som såg till att vi tidigt gick dåtidens utbildningsstege för allmänfackliga uppdrag.

Förtroendeuppdrag såsom lagbas, i krets och i representantskapet från 1997, avtalsråd, kongressombud samt förbundsfullmäktige.

Något som också triggade mig var den tydliga konflikten när en löneöverenskommelse skulle tecknas.

Jag har varit på stupstocksarbetsplatser där det blev tydligt hur viktigt det är att vi alla samlar oss och går ihop om vi vill förändra något. Just den känslan av samhörighet och vad vi kan göra om vi alla vill samma sak är otroligt häftig!

Började på Byggnads 2005

Jag började som ombudsman på dåvarande avdelning Uppland 2005.

Jag arbetade mest med lönefrågor och diverse tvistefrågor.

2008 fick jag förtroendet som mätningsföreståndare.

När vi regionaliserades 2011, fick jag förtroendet att vara avtalsansvarig i Byggnads Mälardalen, vilken är min nuvarande roll.

Jag har fortsatt förhandla men har också sett till att skaffa mig bra kontakter med företag som vill samma sak som vi.

De senaste åren har jag försökt påverka Byggföretagen underifrån genom deras medlemsföretag. Det finns så många bra, seriösa företag som vill det som vi vill.

Vi måste prata med dem på rätt sätt bara. Jag har nog gjort det mesta inom Byggnads på regional nivå.

Har även representerat förbundet i flera arbetsgrupper, bland annat

§3 utvecklingsgruppen 2014–2015

§3 arbetsgruppen 2017 som leddes av Erland Olausson

Arbetsgrupp för Byggnads kongressrapport 2030, Byggavtalet 2030 pågår.

Jag har även fått förtroendet att delta i Byggdelegationen vid ett flertal gånger.

Som avtalsansvarig i region Mälardalen krävs det att man stöttar alla på regionen men även ute på arbetsplatserna. Jag ser till att ha bra kontakt med de förtroendevalda, jobbar nära med våra administratörer och ombudsmän och ser till att de utvecklas, växer i rollen, ökar självförtroendet och tar ett större ansvar.

Allt är ett lagarbete

Allt det vi gör är ett lagarbete, på samma sätt som när vi var i produktionen. Det gäller att vi inte glömmer bort det.

Därför ska jag bli avtalssekreterare

Jag tror på att mitt ledarskap och erfarenheter kan komma väl till pass.

Jag drivs och får energi av att göra andra bra och det tror jag kommer göra skillnad i Byggnads.

Vi behöver utnyttja allas samlade kompetens i stället för gammal hävd.

Ett specifikt uppdrag är inte alltid det som avgör om det blir bäst medlemsnytta. Vi behöver ta nästa steg och möta de utmaningar vi har i dag, för de ser inte likadana ut som för några år sedan.

Men jag kan inte göra jobbet själv, det måste vi göra tillsammans.

Problemet är att många tror att någon annan ska göra jobbet. Alla måste förstå att det är vi tillsammans som gör skillnad.

Det är här jag tror att min drivkraft, att göra andra bra, kommer märkas och göra skillnad.

Byggnads är ”vi”, allt startar ute på arbetsplatserna. Det är ute på arbetsplatserna som medlemmar värvar medlemmar. Det är där det fackliga snacket måste starta. Vi måste se till att våra medlemmar pratar fackliga frågor, att de bryr sig om vilken lön de får varje månad, att de känner att de själva kan påverka siffran i lönekuvertet. Att det faktiskt spelar roll hur man har det på jobbet för att man ska må bra.

Förbundskontorets främsta uppgift i det är att se till att regionerna kan utvecklas och att de har det stödet som behövs för att klara verksamheten.

Min erfarenhet som avtalsansvarig har gett mig insyn i stödet som behövs för att regionerna ska göra ett bra arbete och det är något som kommer att vara positivt i det fortsatta arbetet med att utveckla Byggnads verksamhet.

Jag har under åren som avtalsansvarig ofta deltagit i diskussioner gällande hur organisationen strategiskt ska agera när det gäller den operativa verksamheten och i de diskussionerna har jag haft förmågan att tänka utanför boxen och varit oerhört delaktig i vägen framåt.

Det är en egenskap som jag tror är väldigt viktig och kommer hjälpa mig i rollen som avtalssekreterare.

Jag hade turen att få gå Byggnads utbildning Bildningsbyrån. Den gjorde mig mycket bättre på att uttrycka det jag känner inom mig men haft svårt att sätta ord på tidigare.

Hur viktigt det är att vi inte glömmer bort att fackligt arbete handlar om klasskamp och att om vi inte står på oss, så kommer pengarna att hamna i någon annans ficka.

Ödmjuk inför rollen

Jag är otroligt ödmjuk inför rollen som avtalssekreterare. Jag inser att det är ett utmanande uppdrag, men enligt mitt sätt att se det också, det viktigaste och finaste uppdrag man kan ha i Byggnads.

Att få vara ytterst ansvarig för att bevaka våra kollektivavtal och forma dem för framtiden. Starka kollektivavtal bygger starka medlemmar. Jag känner mig redo att ta den rollen nu!

Jag känner att jag har fått ett stort förtroende både från min egen region, men också övriga regioner samt förbundskontoret.

Jag är noga med att alla måste få komma till tals och vad de tycker och tänker i frågan och att alla sedan känner sig delaktiga.

När det kommer till svåra frågor som kräver lite mer, då står jag stadigt och känner mig oftast trygg. Det är oerhört viktigt att man inte låter svåra frågor bero utan att man faktiskt reder ut dem direkt.

I min roll som avtalsansvarig på regionen får jag höra att jag anses som kompetent och målmedveten. Att jag är bra på att se hela bilden, se frågor i ett helikopterperspektiv och bra på att se hur saker och ting hänger ihop.

Men jag har även sidor som jag måste utveckla, att tänka på hur jag kan uppfattas. Min ärlighet ihop med min kompetens kan ibland uppfattas negativt av vissa. Detta har jag tagit till mig och något jag jobbar med hela tiden.

Jag är nÅgon att räkna med

Slutligen fick jag fin feedback, att jag är en person att räkna med, ”när det väl gäller, då kan vi räkna med dig Emil!”

Jag vill utveckla våra avtal på kort och lång sikt. Det är våra medlemmar som styr vilka frågor som förbundet ska driva. Naturligtvis finns åsikter om vad vi som förbund borde fokusera på.

En fråga som är viktig för mig är arbetstid, inte bara förkortad arbetstid, utan även arbetstid som ett sätt att förhindra lönedumping och arbetslivskriminalitet.

En annan viktig fråga är förstås förbättrade kollektivavtal, men också enklare kollektivavtal. Ett enklare avtal är inte samma sak som ett sämre avtal.

Avtalen måste vara begripliga. Det ska inte vara så att det krävs jurister för att förstå vad som står i dem.

Vi måste även fortsätta arbetet med att ha de mest jämställda kollektivavtalen inom LO.

Det är lätt att slå sig för bröstet och säga att vi har de mest jämställda lönerna i hela Sverige. Det finns så mycket mer vi måste göra för att se till att våra medlemmar både kan ha ett bra arbete och ett bra familjeliv.

Förhoppningen är att vårt arbete ska smitta av sig till andra förbund inom LO-familjen.

Dessvärre handlar det i dag inte enbart om att förbättra och utveckla våra avtal. Vi måste också bevaka de rättigheter vi har i dag.

Det är inte bara arbetsgivarna som hela tiden angriper våra kollektivavtal, det sker en massa dumheter i EU som vi också måste bevaka och förhindra på alla sätt som det går.

Här måste vi i LO arbeta tillsammans, för det är ett angrepp på hela arbetar-Sverige.

Det är lätt att tänka att LO är någon annan än vi, men så är det inte. Vi måste stärka vår roll i LO för att se till att våra frågor drivs enda ner i Bryssel.

Så vill jag ytveckla förbundet på kort och lång sikt

Hela arbetarrörelsen måste ta tillbaka stafettpinnen och vara den kraft som driver samhället framåt i en progressiv riktning.

På kort sikt måste vi bli fler medlemmar. Alldeles för många kamrater på landets byggarbetsplatser är oorganiserade och det måste vi lösa.

Om vi lyckas betala tillbaka bildningsskulden och organisera fler byggnadsarbetare kommer också avtalen bli bättre och i slutändan politiken och vårt gemensamma samhällsbygge.

Vi måste se till att regionerna mår bra och har de bästa förutsättningarna att genomföra medlemsnytta.

Det är ute i landet, på arbetsplatser, hos våra förtroendevalda i företagen och medlemskretsmöten som förbundets verksamhet bedrivs.

Förbundskontoret ska bara vara verktyget, eller smörjmedlet om man så vill, som ser till att regionerna ges förutsättningar att i sin tur ge medlemmarna rätt förutsättningar att organisera och driva fackliga frågor.

Med Byggnads 2030 i horisonten som behöver genomsyra allt vi gör är jag övertygad att vi kommer vara och bli ett ännu starkare förbund i framtiden.

EMIL PERSSON
Avtalsansvarig, Mälardalen

Mobil: 070-3261038
Mejl: Emil.persson@byggnads.se

Uppdaterad: