Två kandidater vill bli ny avtalsansvarig – Roger Johansson

Byggnads avtalssekreterare på förbundet, Torbjörn Hagelin, går i pension.

Det finns nu två kandidater till att ta över posten som bland annat innebär att leda Byggnads förhandlingar under avtalsrörelsen.

Roger Johanssson, som i dag är enhetschef för avtalsenheten på förbundet, och Emil Persson som är ombudsman och avtalsansvarig på region Mälardalen.

Här nedan presenterar Roger Johansson sig själv.

Publicerad:

Roger Johansson

Jag ställer mig härmed till medlemmarnas och valberedningens förfogande och är positiv till att bli nominerad inför val av ny Avtalssekreterare i Byggnads.

Jag är stolt och ödmjuk av att jag i så många år har fått möjligheten tjänstgöra inom Byggnads, en av världen starkaste fackföreningar, att i tjugo år på heltid fått möjlighet att representera Byggnads medlemmar för bättre villkor och ordning och rättvisa är stort för mig.

Jag är införstådd med det ansvar och de utmaningar som svensk fackföreningsrörelse står inför nu, de kommande åren kommer att bli avgörande men jag är övertygad om att vi genom hårt och samordnat lagarbete kan och kommer att bygga oss starka så att våra visioner och prioriterade mål blir möjliga.

Jag har tjänstgjort nära vår kongressvalda ledning och då särskilt med vår avtalssekreterare Torbjörn Hagelin under 9,5 år nu och har under den tiden knutit viktiga kontakter och fått kunskap, insikt och färdigheter som gör att jag kan axla och bära ansvaret i uppdraget.

Under mina år på förbundskontoret har jag insett komplexiteten av partsförhållanden och de förbehåll som de olika parterna har från våra respektive uppdragsgivare.

Personlighet

För mig är äkthet något väldigt viktigt, att leva sina värderingar i ord och handling.

Jag är en nyfiken och vetgirig person som har ett stort intresse att förstå människor.

Jag lyssnar och frågar oftare än jag pratar och påstår.

Jag definierar mig själv som feminist, antirasist och demokratisk socialist.

Som person är jag analytisk och målinriktad, jag försöker ofta och i det längsta finna konstruktivitet och söka kloka lösningar i förhandlingssituationer när det lämnas utrymme för detta men jag har inga problem att utmana och sätta press på mina motparter då situationen kräver det.

Jag är en prestigelös person och ser fackligt arbete som ett lagarbete där alla kuggar och funktioner är lika viktiga för att få maskineriet att bli kraftfullt. Som ledare bygger jag en trygg kultur där vi kompletterar och genuint vill göra varandra bättre och starkare.

Jag har ett positivt och konstruktivt förhållningssätt och söker innovativa lösningar i stället för låsningar och problem.

Jag är också extremt envis och uthållig.

För mig är den fackliga kampen för bättre löner, arbetsvillkor och ett mer rättvist samhällsbygge långt mer än ett arbete, det är en stor del av mitt liv och en kamp som ger mitt liv mening.

Ledarskap

Jag är genuint intresserad av ledarskap, organisationsbyggande och motivationsteorier.

Signifikant för mitt ledarskap är att jag prestigelöst samlar och förenar goda krafter för ett gemensamt målarbete.

Vi i Byggnads behöver samordna oss tätare och nyttja hela organisationen, alla goda krafter behöver bära våra mål i sin vardag.

Jag har en naturlig auktoritet och åtnjuter respekt av våra egna men även av våra närliggande organisationer och motparter vilket möjliggör samverkan och en målmedveten progress i vårt viktiga uppdrag.

Jag bygger mitt fackliga engagemang på att leva Byggnads grundvärderingar i ord såväl som i handling.

Jag är övertygad om att ett tryggt, prestigelöst och kastlöst ledarskap är det mest effektiva, när en gemensam uppfattning om uppgiften och handlingsplanen är beslutad så ska glöden och initiativkraften hos individen inte begränsas, högmotiverade företrädare ska få utrymme och bästa möjliga förutsättningar att leverera.

Rätt person på rätt plats med rätt förutsättningar är min strävan, Ett lagbygge där vi inte konkurrerar utan kompletterar varandra,

Erfarenhet  

Jag älskade verkligen mitt yrke som byggnadsarbetare. I 17 år tjänstgjorde jag på nyproduktion såväl som ROT-projekt och jag har stort yrkeskunnande inom armering och betonggjutningar, mur och puts, rivning och håltagning.

Jag har haft FFV-uppdrag som skyddsombud, lagbas och medbestämmande ledamot och arbetade aktivt med Utvecklingsavtalet inom byggnadsindustrin med stort engagemang och framgång.

Jag tjänstgjorde drygt tio år som ombudsman på Byggnads region Stockholm-Gotland, initialt med arbetsplatsbevakning av anläggning och maskin.

Jag blev senare enhetschef över Löneenheten och Avtalsenheten. De sista åren på Byggettan tjänstgjorde jag som avtalsansvarig och vice ordförande.

2013 rekryterades jag till förbundskontoret som central ombudsman och utsågs till enhetschef på Avtalsenheten.

Här har jag personalansvar och leder enhetens dagliga verksamhet.

Jag har under avtalssekreteraren och förbundsstyrelsen ansvarat för avtalsförhandlingar i lilla delegationen inom Entreprenadmaskin,
Plåt- och Ventilationsavtalet samt Glasmästeriavtalet och har vana av avtalsförhandlingar på denna nivå.

Jag är utsedd att i LO vara Byggnads representant i gränsdragningsfrågor och i LO:s organisationsgrupp för särskilt väckta frågor.

Jag har tillsammans med avtalssekreteraren och förbundsjuristen deltagit i utredningar, beredningar och överläggningar inför principiella förlikningsdiskussioner som alternativ till domstolsprövningar.

Motivation /mål

Jag ser att Byggnads behöver vara i tiden och se verkligheten för vad den är. Vi är i dag i ett mycket akut läge när det gäller medlemsantal och täckningsgraden av våra fem kollektivavtal.

Ännu värre är det med bristande regelefterlevnad.

Byggnads har extremt bra kollektivavtal och vi lyckas mycket bra i våra avtalsförhandlingar, men om dessa avtal inte förankras och upprätthålls av medvetna medlemmar är de bara en tom pappersprodukt.

Om inte varje företagare följer regelverket så uppstår en underbudskonkurrens där de dåliga företagen vinner och de bra slås ut.

Rätt från början och närvaro är motmedlet. Detta måste prioriteras.

Våra kollektivavtals konstruktion är arbetsintensiva och kräver mycket ombudsmannakraft. Vi behöver skyndsamt utveckla avtalen så att de inte är för invecklade och arbetskrävande.

Vi behöver delegera arbetsuppgifter till våra kompetenta FFV. Fullmakter är ett steg men vi behöver ta flera steg och förändra kollektivavtalen och deras utformning.

Resurserna behövs inom organisering och bildning, medvetna medlemmar i en självrekryterande organisation är en nödvändighet.

Byggnads behöver vara mer närvarande och relevanta i medlemmarnas vardag för att kunna lösa dagens utmaningar och attacker.

Vi behöver göra detta viktiga arbete tillsammans och vi behöver göra det nu.

Vi behöver bilda, utbilda och bygga organisationen stark underifrån och upp och se inkludering av alla medlemmar och FFV som en nyckel till styrka och framgång i de mål som beslutats.

Resan från passiv konsument av ett fackligt medlemskap till aktiv kugge i vårt fackliga maskiner är avgörande.

En fackföreningen byggs stark underifrån och upp detta arbete måste fortsätta och intensifieras.

Jag ser tydligt att verkställigheten i hela organisationen behöver bli skarpare och nödvändiga prioriteringar behöver göras.

Ombudsmännens tid ska gå till medlemsnära och företagsnära aktiviteter inte till byråkrati och administration.

Arbetets upplägg och systematisk i samverkan mellan olika funktioner inom organisationen behöver prioriteras.

Jag är inte en person med någon mirakelkur i bakfickan utan min styrka ligger i en stark övertygelse om att sammanhållning, fokus, lagarbete och att hårt arbete bygger framgång.

Jag ser fantastiska möjligheter med Byggnads 2030 dokumentet där mål, prioriterade mål i uttalade fokusområden ger struktur och bjuder in till ”Ett Byggnads”, där alla medlemmar, FFV och anställda arbetar med att bära uppgiften i en handlingsplan mot högre måluppfyllelse och en starkare fackförening.

Politiska uppdrag

Jag uppbär inga politiska uppdrag men är mycket medveten om att Byggnads, Byggnads och Sveriges byggnadsarbetare och deras nära och kära är beroende av en stark facklig-politisk påverkan och att Byggnads legitimitet i LO och partiet är starkt men behöver vårdas och stärkas ytterligare.

Det är oacceptabelt att 60 procent av Sveriges lönearbetare röstar löntagarfientligt. Detta kollektiva självskadebeteende behöver upphöra.

Slutord

Slutligen vill jag säga att det finns så många kloka kamrater som företräder vår organisation förtjänstfullt i vardagen.
Valberedningen ska bygga och sätta samman ett team av våra främsta företrädare så vi blir bättre och starkare och kan leverera mesta möjliga medlemsnytta.

Skulle valberedningen föreslå någon bättre lämpad kandidat som demokratin föredrar så kommer jag att stödja den personen lojalt och helhjärtat i organisationen och medlemmarnas bästa intresse.

Med kamratliga hälsningar
ROGER JOHANSSON

Personlig information

Roger Johansson 54 år
Född och Uppvuxen: I en arbetarfamilj på Kungsholmen i Stockholm.
Bosatt: I Söderförorten Haninge 2,5 mil sydost om Stockholm
Gift med: Sara Maria Johansson (lärare) sedan 1992. Tre vuxna söner 93, 98, 02.
Fritidsintresse: Min fantastiska fru, ledarskap, byggnadsvård, allmogebåtar, trädgård och fiske, politik.

Idrottsintresse: ( mkt gamla meriter....)
Stockholms Kajak Klubb, tävlade K1 och K2 samt var kanotinstruktör för ungdom och vuxna.

Minakami Karate Dojo (Shitu Ryu) , tävlade och var biträdande instruktör.
Haninge Budoklubb ( Shotokan karate.)

Utbildning:

Nioårig grundskola Rålambshovskolan, Kungsholmen.
Tvåårigt gymnasium, bygg och anläggningsteknisk linje, Kista.
7,5 månad Grundläggande militärutbildning A8, Boden.
Taxi Stockholm taxiförarlegitimation 1991.
2003-2004 Folkhögskola Brunnsvik LO Aspirantutbildning.

Kurser ( ett axplock av genomförda kurser ):

Funktionsutbildningar skyddsombud, arbetsmiljöutbildningar.
Funktionsutbildningar facklig förtroendevald, medbestämmande, arbetsrätt
Funktionsutbildningar Lagbas.
Funktionsutbildningar lag och avtalskunskap.
Utbildning regionalt Skyddsombud         
LO insikter, värdegrundsutbildning
Agitation och informationsutbildning
LO Aspirantutbildningsprogram 2003-2004
Arbetsrättsutbildning grund, fortsättning och avancerad nivå.
Ledarskap, motivations och medbestämmande utbildningar.
Chefsutbildningar ledarskap och kommunikation, svåra samtal, utvecklingssamtal, coachning, konflikthantering, medieutbildning.
Byggnads Spelande lagledare.
Förhandlingsutbildningar, argumentationsanalys samt ledarskap genom professionell förhandling.
PAB 1 och PAB 2.
Löneindrivningsprocessen.
Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Uppdaterad: