Byggnads Väst

Årets lönehöjningar är här

Från och med den 1 december 2020 började de senaste lönehöjningarna i Byggavtalet och övriga avtal att gälla. Enda undantaget är Entreprenadmaskinavtalet som började gälla den 1 januari 2021.

Avtalen gäller fram till den 30 april 2023.

Byggavtalet

 • För er som arbetar under byggavtalet blir det 5,49 kronor mer i timmen för den första perioden fram till den 30 april 2022.
 • Det blir även extra pensionsavsättningar med 0,3 % procent under avtalsperioden även för dom under 25 år.
  Uppgörelse enligt märket som under avtalsperioden kommer att ge pensionsavsättning från 22 års ålder.

Plåt- och ventilationsavtalet.

 • För perioden 1 december 2020 till den 30 april 2022 höjs lönen med 3 procent minus avräkning för pensionsförmåner med 0,30 procent.
 • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 5,60 kronor i timmen eller 974 kronor per månad.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

 • För perioden 1 december 2020 till den 30 april 2022 höjs lönen med 3 procent minus avräkning för pensionsförmåner med 0,27 %.
 • Lägsta löneökningar är 5,78 kronor i timmen eller 1 006 kronor per månad.

Glasmästeriavtalet

 • För perioden 1 december 2020 till den 30 april 2022 höjs lönen med 3 procent minus avräkning för pensionsförmåner med 0,17 procent.
 • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 4,93 kronor i timmen eller 858 kronor per månad.

Entreprenadmaskinavtalet

 • För perioden 1 december 2020 till den 31 maj 2022 höjs lönen med 2,74 procent minus avräkning för pensionsförmåner med 0,26 procent.
 • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 5,38 kronor i timmen eller 936,12 kronor per månad.

Bemanningsavtalet

 • Det nya avtalet ligger inom ramen för det så kallade märket som motsvarar 5,4 procent i löneökningar. En viktig pensionsuppgörelse finns också med i överenskommelsen.

Information till hängavtalsbundna företag

Mer om alla avtal

Uppdaterad: