Byggnads Väst

Avtalsmotioner inför 2023

Som medlem i Byggnads kan du under varje avtalsrörelse vara med och påverka genom att skriva motioner om de förändringar du vill införa. 

Inför avtalsrörelsen samlas alla avtalsmotioner in. Sedan går Förbundsstyrelsen igenom dem och formulerar krav inför förhandlingarna med respektiuve arbetsgivarorganisation.

Tidsplan Avtalsrörelsen 2023

våren och sommaren 2022

Medlemmar och kretsar skriver avtalsmotioner.

Ladda ner från denna sida och fyll i direkt på din dator, spara och skicka in din motion digitalt. Eller skriv ut och fyll i.
Motioner ska skickas till Ankie Kjellberg/Regionen senast fredag den 2 september (2022-09-02).

2 september 2022

Sista dag att skicka in motioner

September 2022

Behandling av inkomna motioner sker på möten i regionens medlemskretsar

30 september 2022

Sista dag för kretsarna att hantera inkomna motioner i motionssystemet. Därefter stängs systemet och motionerna sammanställs.

19 oktober 2022

Motionerna behandlas i regionstyrelsen på ett extra styrelsemöte.

3 december 2022

Motionerna behandlas i regionfullmäktige.

9 december 2022

Motionerna skickas till förbundet där de sammanställs och innan avtalsförhandlingarna med Byggföretagen.

 

Ställ en fråga:
Ankie Kjellberg, administration motioner.
Telefon: 010-601 11 60
E-post: ankie.kjellberg@byggnads.se

Parham Pour Bayramian, avtalsfrågor
Telefon: 010-601 14 32
E-post: parham.pour@byggnads.se

Mejla in motion: ankie.kjellberg@byggnads.se
  
Posta in motion:
Byggnads Väst, Ankie Kjellberg,
Solhusgatan 13,
412 76 Göteborg
Märk kuvertet med ”Avtalsmotion”

 • Avtalsmotion 2023 (I word-format) (38 kB)

  Ladda ner och fyll i direkt på din dator, spara och skicka in din motion digitalt.
  Motioner ska skickas till Ankie Kjellberg/Regionen senast 2022-08-05.

  Mejla in motion: ankie.kjellberg@byggnads.se

 • Avtalsmotion 2023 (Skriv ut) (92 kB)

  Motionsmall att skriva ut och fylla i.

  Posta in motion:
  Byggnads Väst (Ankie Kjellberg)
  Solhusgatan 13
  412 76 Göteborg
  Märk kuvertet ”Avtalsmotion”
  Motioner ska vara inskickade senast 2022-08-05.

Uppdaterad: