Byggnads Väst

Avtalsmotioner 2020

Som medlem i Byggnads kan du vara med och påverka genom att skriva motioner om de förändringar du vill införa.

Nästa år är det avtalsrörelse igen och då kan du komma med förslag om vad du vill förbättra.

Du kan gå ihop med dina kompisar i din medlemskrets eller skriva en eller flera enskilda motioner.

Mall för avtalsmotion finns nedan här på sidan. Du kan antingen fylla i motionen digitalt eller skriva ut och posta till oss.

Tidsplan Avtalsrörelsen 2020

Vintern, våren och sommaren 2019
Medlemmar och kretsar skriver avtalsmotioner.

Augusti 2019
Senast i augusti ska avtalsmotionerna behandlas under möten i regionens medlemskretsar. 
Senast den 1 september 2019 ska kretsarna lämna in sina motioner till regionkontoret. Där bearbetas de, läggs in digitalt och sammanställs.

September och oktober
Motionerna behandlas på regionstyrelsens möte den 25–26 september
2019. Motionerna hanteras även på styrelsemötet den 23 oktober.

7 december
Motionerna behandlas och tas i regionfullmäktige.

December
Motionerna skickas till förbundet under december 2019.

Ställ en fråga:
Ankie Kjellberg, administration motioner.
Telefon: 010-601 11 60
E-post: ankie.kjellberg@byggnads.se

Parham Pour Bayramian, avtalsfrågor
Telefon: 010-601 14 32
E-post: parham.pour@byggnads.se

 • Avtalsmotion (I word-format) (35 kB)

  Ladda ner och fyll i direkt på din dator, spara och skicka in din motion digitalt.
  Motioner ska skickas till Ankie Kjellberg/Regionen senast 2019-09-01.

  Mejla in motion: ankie.kjellberg@byggnads.se

 • Avtalsmotion (Skriv ut) (103 kB)

  Motionsmall att skriva ut och fylla i.
  Posta till Byggnads Väst, 413 04 Göteborg. Märk kuvertet Avtalsmotion.
  Motioner ska skickas till Ankie Kjellberg/Regionen senast 2019-09-01.

  Posta in motion:
  Byggnads Väst
  Ankie Kjellberg
  Olof Palmes plats 1
  413 04 Göteborg

Uppdaterad: