Byggnads Väst

Avtalsmotioner 2020

Som medlem i Byggnads kan du vara med och påverka genom att skriva motioner om de förändringar du vill införa.

Nu är alla avtalsmotioner insamlade. Förbundsstyrelsen har gått igenpm dem och ska formulera kraven inför förhandlingarna med Byggföretagen (tidigare Sverige Byggindustrier, BI).

Tidsplan Avtalsrörelsen 2020

Vintern, våren och sommaren 2019
Medlemmar och kretsar skriver avtalsmotioner.

Augusti 2019
I augusti behandlades avtalsmotionerna under möten i regionens medlemskretsar.   De lades in digitalt och sammanställdes.

September och oktober
Motionerna behandlades i regionstyrelsen.

7 december
Motionerna behandlades och klubbades i regionfullmäktige.

December 2019
Motionerna skickades till förbundet.

Ställ en fråga:
Ankie Kjellberg, administration motioner.
Telefon: 010-601 11 60
E-post: ankie.kjellberg@byggnads.se

Parham Pour Bayramian, avtalsfrågor
Telefon: 010-601 14 32
E-post: parham.pour@byggnads.se

Uppdaterad: