Byggnads Väst

Avtalsmotioner 2020

Som medlem i Byggnads kan du vara med och påverka genom att skriva motioner om de förändringar du vill införa.

Nästa år är det avtalsrörelse igen och då kan du komma med förslag om vad du vill förbättra.

Du kan gå ihop med dina kompisar i din medlemskrets eller skriva en eller flera enskilda motioner.

Vi har tre olika mallar för att skriva en avtalsmotion. Du kan antingen fylla i motionen digitalt HÄR, eller ladda ner filen nedan och maila in den, eller skriva ut och posta till oss.

Tidsplan Avtalsrörelsen 2020

Vintern, våren och sommaren 2019
Medlemmar och kretsar skriver avtalsmotioner.

Augusti 2019
Senast i augusti ska avtalsmotionerna behandlas under möten i regionens medlemskretsar.  Så se till att skicka in din motion innan dess.
Senast den 1 september 2019 ska kretsarna lämna in sina motioner till regionkontoret. Där bearbetas de, läggs in digitalt och sammanställs.

September och oktober
Motionerna behandlas på regionstyrelsens möte den 25–26 september
2019. Motionerna hanteras även på styrelsemötet den 23 oktober.

7 december
Motionerna behandlas och tas i regionfullmäktige.

December
Motionerna skickas till förbundet under december 2019.

Ställ en fråga:
Ankie Kjellberg, administration motioner.
Telefon: 010-601 11 60
E-post: ankie.kjellberg@byggnads.se

Parham Pour Bayramian, avtalsfrågor
Telefon: 010-601 14 32
E-post: parham.pour@byggnads.se

Uppdaterad: