Byggnads Väst

Press

För intervju, kontakta: 
Tomas Emanuelsson. Ordförande Byggnads Väst, 010-601 14 05, tomas.emanuelsson@byggnads.se

Mediakontakt/övriga frågor
Peter Gustafsson, kommunikatör, 010-601 14 39, 073-337 94 23
peter.gustafsson@byggnads.se

Uppdaterad: