Byggnads Väst

Våra krav i avtalsrörelsen

Byggnads vill:

  • Fortsätta resan mot ordning och reda
  • Ökad jämställdhet och mångfald
  • Att företagen tar sitt ansvar och anställer fler lärlingar
  • 3,2 % i lönehöjning med extrasatsningar på de lägst avlönade
  • Behålla prestationslöneformerna
  • Stärka arbetarnas inflytande på jobbet
Uppdaterad: