Byggnads Väst

Vi tecknar avtal

Vid ansökan. Vänd dig till någon av våra avtalstecknare om du har frågor.

Företag som vill teckna hängavtal med Byggnads Väst måste skicka in uppgifter och dokument. Mejla in uppgifter och dokument till hangavtal.vast@byggnads.se

Uppdaterad: