Byggnads Väst

Avtalsteckningsdagar i Göteborg

I Göteborg hålls det avtalsteckningsdagar där flera företag närvarar.

Avtalsteckningsdagar hösten 2019

I Göteborg hålls det avtalsteckningsdagar ungefär varannan vecka där flera företag närvarar. Både arbetsgivare och anställda ska närvara på avtalsteckningsdagen. En avtalsteckning tar cirka 2–4 timmar.

Vårens datum: 

4 januari       Anders Johansson
18 januari     Bengt Eriksson
1 februari     Patrik Johansson
15 februari   Anders Johansson
1 mars           Bengt Eriksson
15 mars         Patrik Johansson
29 mars         Anders Johansson
12 april          Bengt Eriksson
26 april          Patrik Johansson
10 maj           Anders Johansson
24 maj           Bengt Eriksson
14 juni           Patrik Johansson
28 juni           Anders Johansson

Avtalsteckningarna i Göteborg hålls på Byggnads kontor på våning fyra på Olof Palmes plats 1 (Schaktet).

Uppdaterad: