Byggnads Väst

Avtalsteckningsdagar i Göteborg

I Göteborg hålls det avtalsteckningsdagar där flera företag närvarar.

Avtalsteckningsdagar hösten 2019

I Göteborg hålls det avtalsteckningsdagar ungefär varannan vecka där flera företag närvarar. Både arbetsgivare och anställda ska närvara på avtalsteckningsdagen. En avtalsteckning tar cirka 2–4 timmar.

Höstens datum: 
16 augusti           Patrik Johansson
30 augusti           Bengt Eriksson
13 september    Anders Johansson
27 september    Bengt Eriksson
11 oktober          Patrik Johansson
25 oktober          Anders Johansson
8 november        Bengt Eriksson
22 november      Anders Johansson
6 december         Patrik Johansson
20 december      Bengt Eriksson

Avtalsteckningarna i Göteborg hålls på våning sex på Olof Palmes plats 1. Två våningar ovanför Byggnads kontor

Uppdaterad: