Byggnads Väst

Avtalsteckningsdagar i Göteborg

I Göteborg hålls det avtalsteckningsdagar där flera företag närvarar.

Avtalsteckningsdagar våren 2020

I Göteborg hålls det avtalsteckningsdagar ungefär varannan vecka där flera företag närvarar. Både arbetsgivare och anställda ska närvara på avtalsteckningsdagen. En avtalsteckning tar cirka 2–4 timmar.

Vårens datum: 
11 januari      Anders Johansson
24 januari       Patrik Johansson
7 februari       Bengt Eriksson
21 februari    Anders Johansson
6 mars            Patrik Johansson
20 mars          Bengt Eriksson
3 april             Anders Johansson
17 april           Patrik Johansson
8 maj               Bengt Eriksson
16 maj             Anders Johansson
5 juni               Patrik Johansson
26 juni             Bengt Eriksson

Avtalsteckningarna i Göteborg hålls på våning sex på Olof Palmes plats 1. Två våningar ovanför Byggnads kontor

Uppdaterad: