Byggnads Väst

Kongress 2022

Kongressen är Byggnads högsta beslutande instans. Den behandlar och beslutar om vår långsiktiga verksamhet. 

På den här sidan kan du digitalt skriva och lämna in en motion till Byggnads kongress 2022.

Sista datum för att lämna en motion i väst är i den 26 augusti. 

Byggnads håller sin 18:e ordinarie förbundskongress 2022. Alla medlemmar i Byggnads har rätt att lämna förslag till kongressen och det gör man genom att skriva motioner. Hur du skriver en motion kan du läsa mer om här

Du som vill lämna en motion skriver och skickar in den via ett digitalt formulär här .

Din motion kommer sedan att diskuteras i din medlemskrets, regionfullmäktige och Byggnads förbund. Får den ja i alla instanser kommer den slutligen att tas upp och fattas beslut om på kongressen 2022.

Vid frågor, kontakta Ankie Kejllberg regionens administratör ankie.kjellberg@byggnads.se

OM KONGRESSEN

Kongressen är Byggnads högsta beslutande instans. Den behandlar och beslutar om vår långsiktiga verksamhet. På kongressen är alla regioner representerade. Ombuden utses av regionernas fullmäktige. Kongressen väljer förbundsstyrelse och utser ledamöter till förbundsfullmäktige (förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna).

Byggnads nästa kongress kommer äga rum den 19–22 maj 2022 i Stockholm.

MOTION - SÅ GÅR DET TILL

Uppdaterad: