Kongress 2022

Kongressen är Byggnads högsta beslutande instans. Den behandlar och beslutar om vår långsiktiga verksamhet. 

Byggnads senaste kongress hölls  i maj 2022.

Byggnads  sin 18:e ordinarie förbundskongress 2022. Alla medlemmar i Byggnads har rätt att lämna förslag till kongressen och det gör man genom att skriva motioner.

Din motion kommer sedan att diskuteras i din medlemskrets, regionfullmäktige och Byggnads förbund. Får den ja i alla instanser kommer den slutligen att tas upp och fattas beslut om på kongressen 2022.

Vid frågor, kontakta Ankie Kejllberg regionens administratör ankie.kjellberg@byggnads.se

OM KONGRESSEN

Kongressen är Byggnads högsta beslutande instans. Den behandlar och beslutar om vår långsiktiga verksamhet. På kongressen är alla regioner representerade. Ombuden utses av regionernas fullmäktige. Kongressen väljer förbundsstyrelse och utser ledamöter till förbundsfullmäktige (förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna).

MOTION - SÅ GÅR DET TILL

Uppdaterad: