Byggnads Väst

Skriv en kongressmotion!

Så skriver man en motion

Använd motionsmallen längst ned på denna sida, eller det här färdiga formuläret för att skicka in en motion. 
   
Att tänka på 
• Välj område och skriv en rubrik.
• Börja med en kort text som beskriver varför kongressen ska besluta enligt förslaget. 
• Lägg efter förslaget en eller flera att-satser. De bör vara så konkreta som möjligt.

Observera att det inte går att delvis bifalla eller avslå en att-sats. Därför är det viktigt att motionen är korrekt formulerad. 
   
Så hanteras kongressmotionerna 
Skickar du in en kongressmotion så tas den upp på ett möte i medlemskretsen/regionen. Alla motioner måste vara regionen tillhanda senast den xx september 2021.
   
Mejla eller posta en motion till regionen 
Mejla till: vast@byggnads.se 
Posta till: Byggnads Väst, 413 04 Göteborg. Märk kuvertet "Kongressmotion". 
   
    

Uppdaterad: