Ombudsmannen Pablo Vergara på arbetsplatsbesök i Marieholmstunneln.

Ombudsmannen Pablo Vergara på arbetsplatsbesök i Marieholmstunneln.

Fotograf: Peter Gustafsson

Kontakta Byggnads Väst

Telefon 
010-601 10 09 (alla kontor)
vast@byggnads.se
Personal Byggnads Väst
  
Post till regionkontoret 
Byggnads Väst, Solhusgatan 13, 412 76 Göteborg
Adresser till de andra kontoren

Medlemsservice
010-601 14 14
medlemsservice.vast@byggnads.se
Frågor om medlemsavgifter, adressändringar med mera. Telefontider: månd-torsd kl 9–12, 13–15, fred och dag före röd dag 9–12

OBS! Andra tider på sommaren, se här och här

Byggnads NU
För frågor om arbetsmiljö, kollektivavtal, lön, medlemsförmåner eller andra funderingar rörande arbetslivet.
010-601 10 00
E-postformulär till Byggnads Nu!

Inbetalningar
Plusgiro 805200-3
  

Uppdaterad: