Organisationsenheten

Organisationsenhetens arbetsområden

  • Studier
  • Medlemsorganisering
  • Ungdomsverksamhet
  • Medlemsadministration
  • Demokrati (medlemskretsar, FFV)
  • Näta
  • Facklig politisk samverkan
  • Materialhantering
  • Kommunikation
  • Ekonomi
Uppdaterad: