Byggnads Väst

Lön under loven

Det finns överenskommelser på de olika avtalsområdena om vad elever som arbetar på loven ska få i lön och semesterersättning.

Ferielöner (eller "lön under loven") 2019–2020

Ska du sommarjobba? Här är de avtalade lönenivåerna för feriearbete.

ByggAVTALET

Gäller från och med läsårets slut 2019 till och med läsårets slut 2020. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt Semesterlagen.
• Elev som genomgått andra året på bygg- och anläggningsgymnasiet: 100 kronor/timmen.
• Elev som genomgått första året på bygg- och anläggningsgymnasiet: 90 kronor/timmen.
• Övriga: 80 kronor/timmen.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 

Lönerekommendation för feriearbetande elever 2020
För elever som påbörjat eller ska påbörja studier på VVS-och Fastighetsprogrammet eller annan likvärdig utbildning.

Rekommendationen som gäller gäller 1 dec 2020 till 5 juni 2022:

  • Elev som har genomgått första året: 91 kronor/timmen eller 15 852 kronor/månaden.
  • Elev som har genomgått andra året: 102 kronor/timmen eller 17 834 kronor/månaden.
  • Elev från grundskolan som har sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 81 kronor/timmen eller 14 051 kronor/månaden.

Lönerekommendation för feriearbetande elever 2022:

Rekommendationen gäller 6 juni 2022 till 5 juni 2023.

  • Elev som har genomgått första året: 94 kronor/timmen eller 16 356 kronor/månaden.
  • Elev som har genomgått andra året: 104,50 kronor/timmen eller 18 183 kronor/månaden.
  • Elev från grundskolan som har sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 83 kronor/timmeneller 14 477 kronor/månaden.

Plåt- och ventilationsavtalet

Gäller från och med läsårets slut 2019 till och med läsårets slut 2020. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal (13,2 procent).
• Elev som genomgått andra året bygg- och anläggningsgymnasiet: 106,60 kr/h
• Elev som genomgått första året på bygg- och anläggningsgymnasiet: 90,20 kr/h
Övriga: 82,00 kr/h

Entreprenadmaskinavtalet

Lönerna gäller för feriearbete under sommaren 2019, dock högst under 10 veckor. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt kollektivavtalets regler.
Elev som gått två år på bygg- och anläggningsgymnasiet: 102 kr/h
Elev som gått ett år på bygg- och anläggningsgymnasiet: 92 kr/h
Övriga elever: 80 kr/h


   

Uppdaterad: